Comunicat de la direcció de l'Hospital Trueta arran de les informacions publicades en relació a l'atenció al Sr. Victor Añino, Vitolo

Arran de les informacions aparegudes en diferents mitjans en relació a l'atenció al senyor Víctor Añino, la direcció de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta vol manifestar que el pacient va arribar al centre dissabte a la tarda acompanyat per diversos membres del seu equip. Van dirigir-se directament a la infermera de triatge i allà la professional, com és habitual, els va preguntar en què els podia ajudar, en català. El pacient i acompanyants es van presentar com a integrants del Club Deportivo Tenerife, van explicar la situació i van demanar si podien parlar en castellà. Immediatament la infermera va canviar d'idioma. Pocs minuts després, van informar a una zeladora que canviarien de centre sanitari perquè tenien una mútua.

 Volem informar que l'Hospital Trueta és un centre sanitari de la xarxa pública que atén sempre tots els pacients que ho necessiten, independentment de la llengua que parlin. El centre atén cada any desenes de milers de pacients tant de Girona com de tots els punts d'Espanya i del món degut a la seva situació geogràfica en una zona molt turística. La prioritat de l'Hospital és oferir sempre una atenció eficient i de qualitat a tots els usuaris i, en cap cas, l'idioma és un impediment a l'hora de prestar assistència sanitària.

 

COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL TRUETA A RAÍZ DE LAS INFORMACIONES PUBLICADAS EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN AL SR. VICTOR AÑINO, VITOLO

A raíz de las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación en relación a la atención al señor Víctor Añino, la dirección del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta, quiere manifestar que el paciente llegó al centro el sábado por la tarde acompañado por varios miembros de su equipo. Se dirigieron directamente a la enfermera de triaje y allí la profesional, como es habitual, les preguntó en catalán en qué podía ayudarles. El paciente y acompañantes se presentaron como integrantes del Club Deportivo Tenerife, explicaron la situación y pidieron si les podían hablar en castellano. Inmediatamente la enfermera cambió de idioma y les habló en castellano. Pocos minutos después, informaron a una celadora que cambiarían de centro sanitario porque tenían una mutua.

Queremos informar que el Hospital Trueta es un centro sanitario de la red pública que atiende siempre a todos los pacientes que lo necesitan, independientemente del idioma que hablen. El centro atiende cada año decenas de miles de pacientes tanto de Girona como de todos los puntos de España y del mundo debido a su situación geográfica en una zona muy turística. La prioridad del Hospital es ofrecer siempre una atención eficiente y de calidad a todos los usuarios y, en ningún caso, el idioma es un impedimento a la hora de prestar asistencia sanitaria.

HOSPITAL
Dissabte, 12 Novembre 2016