Unitat de Valvulopatia i aorta

Es tracta d'una Unitat especialitzada en la valoració i tractament avançat, tant clínic com intervencionista, de les patologies valvulars cardíaques i d'aorta, de referència a la província. Es realitzen sessions periòdiques tant amb els equips quirúrgics com amb el d'hemodinàmica, per poder decidir el tractament més adient en cada cas, valorant tot el ventall de possibilitats disponibles actualment. De la mateixa manera, la Unitat s'encarrega de gestionar les proves necessàries en la valoració de cada cas, siguin d'imatge cardíaca o funcionals, per tal de poder determinar en quin estadi de la malaltia es troba cada pacient.

Equip

● Dr. Sergi Moral (Facultatiu especialista. Cap de secció de la Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada. Servei de Cardiologia)
● Dr. Pau Vilardell (Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia. Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada)
● Dr. Marc Abulí (Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia. Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada)

Hospital