Unitat de Genètica Cardiovascular

La Unitat de Genètica Cardiovascular de l'Hospital Josep Trueta és de referència a la província de Girona en l'atenció a pacients amb malalties cardíaques hereditàries, com les miocardiopaties, les canalopaties i les aortopaties. S'ofereix un servei integral de la família en col·laboració amb la secció de cardiologia pediàtrica del mateix hospital. Actualment, la Unitat fa el seguiment de més de 2000 famílies.
A més del seguiment mèdic, s'ofereix cribratge de familiars i assessorament genètic així com estudi genètic a través del laboratori propi, situat al Parc Hospitalari Martí i Julià. Amb més de 6000 proves genètiques anuals, el laboratori de diagnosi és en l'actualitat el laboratori de referència en genètica cardiovascular de Catalunya.

Contacte: ucf@gencardio.com


Personal assistencial:

- Ramon Brugada. Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia
- Coloma Tiron. Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia
- Anna Fernández. Assessorament genètic. Servei de Cardiologia


Laboratori de diagnosi de genètica cardiovascular:

- Alexandra Pérez. Coordinadora laboratori. Facultatiu especialista. Servei d'Anàlisis Clíniques, Laboratori Territorial
- Mònica Coll. Facultatiu especialista. Servei d'anàlisis Clíniques, Laboratori Territorial
- Marta Puigmulé. Facultatiu especialista. Servei d'Anàlisis Clíniques, Laboratori Territorial
- Anna Iglésias. Facultatiu especialista. Servei d'Anàlisis Clíniques, Laboratori Territorial
- Imma Gómez. Facultatiu especialista. Servei d'Anàlisis Clíniques, Laboratori Territorial
- Bernat del Olmo. Facultatiu especialista. Servei d'Anàlisis Clíniques, Laboratori Territorial
- Mònica Corona Tècnic laboratori. Servei d'Anàlisis Clíniques, Laboratori Territorial
- Marcel Tarragó Tècnic laboratori. Servei d'Anàlisis Clíniques, Laboratori Territorial
- Nuria Neto. Tècnic laboratori. Servei d'Anàlisis Clíniques, Laboratori Territorial
- Adrià Pérez. Tècnic informàtic
- Alejandro Pérez. Tècnic informàtic

Hospital