Unitat de Prevenció Cardiovascular

Situada a l'Hospital Santa Caterina, té com a objectiu és millorar les condicions físiques i psicosocials dels malalts cardíacs alhora que disminuir la morbi-mortalitat cardiovascular. Això s'intenta aconseguir mitjançant la modificació dels hàbits de vida cardiosaludable i control estricte dels factors de risc cardiovasculars.
Els pacients candidats a participar són pacients post-Síndrome Coronària Aguda o pacients amb insuficiència cardíaca.
El programa consta habitualment de 3 mesos (3 cops per setmana) durant el qual el pacient realitza diàriament exercici físic supervisat i individualitzat (atenent els resultats d'una prova d'esforç inicial) sota control constant telemètric (amb electrocardiograma). L'objectiu és aconseguir, d'una manera progressiva, millora de la capacitat funcional i, per tant, millora en el pronòstic. De forma paral·lela el pacient rep consell i visites regulars amb el dietista, psicòleg i infermera per tal d'anar modificant els hàbits de vida i controlar els factors de risc cardiovascular.

Equip integrant

● Elisabet Pujot. Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia
● Isabel Trallero. Infermeria.
Sergio Blanco. Llicenciat Fisioterapeuta.
● Emma Brugué. Diplomada en Dietètica i Nutrició Humana.
Raúl González. Llicenciat en Psicologia. Servei de Psiquiatria.

Hospital