Unitat de Prevenció Cardiovascular

objectiu millorar les condicions físiques i psicosocials dels malalts cardíacs alhora que disminuir la morbi-mortalitat cardiovascular. Això s’intenta aconseguir mitjançant la modificació dels hàbits de vida cardiosaludable i control estricte dels factors de risc cardiovasculars.

Els pacients candidats a participar són pacients post-Síndrome Coronària Aguda o pacients amb insuficiència cardíaca.

El programa consta habitualment de 3 mesos (3 cops per setmana) durant el qual el pacient realitza diàriament exercici físic supervisat i individualitzat (atenent els resultats d’una prova d’esforç inicial) sota control constant telemètric (amb electrocardiograma). L’objectiu és aconseguir, d’una manera progressiva, milloria de la capacitat funcional  i per tant milloria en el pronòstic. De forma paral-lela el pacient rep consell i visites regulars amb el dietista, psicòleg i infermera per tal d’anar modificant els hàbits de vida i controlar els factors de risc cardiovascular.

Equip integrant

 

  • Dra. Elisabet Pujot. Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia
  • Dra. María Berenguel. Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia.
  • Sra. Isabel Trallero. Infermeria.
  • Sr. Eloi Arias. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
  • Sr. Sergio.Llicenciat Fisioterapeuta.
  • Sra. Emma Brugué. Diplomada en Dietètica i Nutrició Humana.
  • Sr. Raúl González. Llicenciat en Psicologia. Servei de Psiquiatria.
Hospital