Unitat de Dispositius Cardíacs

Situada a l'Hospital Josep Trueta, té com a objectiu realitzar el control rutinari de tots els dispositius cardíacs (marcapassos, Holter implantables i desfibril·ladors). Els desfibril·ladors compten amb seguiment remot (per monitor a domicili) per garantir una detecció ràpida de possibles complicacions i d'arrítmies.

Hospital