Unitat de Cardioncologia

La Unitat de CardioOncologia està dedicada a oferir una assistència cardiovascular integral als pacients amb càncer des del moment del diagnòstic.  Donada la complexitat dels pacients, atenem malalts de tota la província de Girona.

La principal característica de la Unitat és la multidisciplinaritat. Està formada per professionals de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).  Estretament relacionada amb la Secció d’Imatge Cardíaca i amb la Unitat d’Insuficiència Cardíaca (coordinada pel Dr. Aleix Fort), així com amb els serveis d’Hematologia clínica, Oncologia mèdica i Oncologia Radioteràpica.

Els professionals implicats en l’actualitat són:

- Dra. Núria Coma (Facultatiu especialista. Coordinadora de la Unitat de CardioOncologia. Servei de Cardiologia)
- Dr. Sergio Moral (Facultatiu especialista. Cap de secció de la Unitat d’Imatge. Servei  de Cardiologia)
- Dra. Helena Pla (Facultatiu especialista. Servei d’Oncologia mèdica)
- Dra. Rut Porta (Facultatiu especialista. Servei d’Oncologia mèdica)
- Dra. Maria Aranzazu Eraso (Cap de Servei d’Oncologia Radioteràpica)
- Dr. Eugeni Canals (Facultatiu especialista. Servei d’Oncologia Radioteràpica)
- Dra. Rosa Coll (Facultatiu especialista. Servei d’Hematologia clínica)

Consultes

Les consultes de CardioOncologia són monogràfiques per tal d’oferir una atenció individualitzada i integral a cada pacient segons el tipus de neoplàsia i l’afectació cardiovascular.

Dedicades a aquells pacients que requereixen una valoració cardiològica prèvia a l’inici del tractament oncològic potencialment cardiotòxic o previ a cirurgia; pacients que durant el tractament del càncer presenten efectes secundaris cardiovasculars derivats de la quimioteràpia i/o radioteràpia o bé pacients amb complicacions cardiovasculars derivades de la pròpia neoplàsia. 

L’assistència és estructurada i centrada en el pacient, essent l’objectiu principal facilitar el tractament onco-hematològic.

Tècniques de diagnòstic per la Imatge

A tots els pacients sotmesos a tractaments potencialment cardiotòxics es realitza un screening i un seguiment mitjançant les tècniques d’imatge més avançades segons les necessitats de cada pacient (ecocardiografia amb 3D i global strain longitudinal, cardioressonància, TC coronari, etc. ..). L’objectiu és la detecció i actuació el més precoç possible del dany miocàrdic.

Hospital