Unitat de Cardioncologia

Situada a l'Hospital Josep Trueta, té com a objectiu oferir una assistència cardiovascular integral als pacients amb càncer des del moment del diagnòstic, durant el tractament actiu i als supervivents de càncer amb l'objectiu d'impedir interrupcions del tractament onco-hematològic per millorar-los el pronòstic i la qualitat de vida. Donada la complexitat dels pacients, atenem malalts de tota la província de Girona.
La principal característica de la Unitat és la multidisciplinarietat. Està formada per professionals de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Estretament relacionada amb la Secció d'Imatge Cardíaca i amb la Unitat d'Insuficiència Cardíaca (coordinada pel Dr. Aleix Fort), així com amb els serveis d'Hematologia clínica i Hemostàsia, Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica.

Els professionals implicats en l'actualitat són:

- Dra. Núria Coma (Facultatiu especialista. Responsable de la Unitat de CardioOncologia. Servei de Cardiologia)
- Dr. Sergi Moral (Facultatiu especialista. Cap de secció de la Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada. Servei de Cardiologia)
- Dra. Helena Resta (Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia)
- Dra. Helena Pla (Facultatiu especialista. Servei d'Oncologia mèdica)
- Dra. Gemma Viñas (Facultatiu especialista. Servei d'Oncologia Mèdica)
- Dra. Elia Sais (Facultatiu especialista. Servei d'Oncologia Mèdica)
- Dr. Xavier Hernadez (Facultatiu especialista. Servei d'Oncologia Mèdica)
- Dr. Bernardo Queralt (Facultatiu especialista. Servei d'Oncologia Mèdica)
- Dra. Rut Porta (Facultatiu especialista. Servei d'Oncologia Mèdica)
- Dra. Maria Aranzazu Eraso (Cap de Servei d'Oncologia Radioteràpica)
- Dr. Eugeni Canals (Facultatiu especialista. Servei d'Oncologia Radioteràpica)
- Dra. Rosa Coll (Facultatiu especialista. Servei d'Hematologia clínica i Hemostàsia)
- Dra. Nasly Santos (Facultatiu especialista. Servei d'Hematologia clínica i Hemostàsia)


Consultes

Les consultes de CardioOncologia són monogràfiques per tal d'oferir una atenció individualitzada i integral a cada pacient segons el tipus de neoplàsia i l'afectació cardiovascular.
Dedicades a aquells pacients que requereixen una valoració cardiològica prèvia a l'inici del tractament oncològic potencialment cardiotòxic o previ a cirurgia del càncer; pacients que durant el tractament del càncer presenten toxicitat cardiovascular derivada de la quimioteràpia i/o radioteràpia o de la mateixa neoplàsia i als llargs supervivents per tal d'evitar efectes secundaris cardiovasculars que es produeixen a llarg termini.
L'assistència és estructurada i centrada en el pacient, essent l'objectiu principal facilitar el tractament onco-hematològic, millorar el pronòstic dels pacients i la seva qualitat de vida.


Tècniques de diagnòstic per la Imatge

A tots els pacients sotmesos a tractaments potencialment cardiotòxics es realitza un screening i un seguiment mitjançant les tècniques d'imatge més avançades segons les necessitats de cada pacient (ecocardiografia amb 3D i global strain longitudinal, cardioressonància, TC coronari, etc. …). L'objectiu és la detecció i actuació el més precoç possible del dany miocàrdic. La consulta de cardiooncologia és d'alta resolució, duent a terme l'ecocardiografia i la visita clínica en el mateix moment per tal de poder prendre decisions sense demora i evitar desplaçaments en pacients que assisteixen molt sovint a l'hospital.

Hospital