Unitat de Cardiopaties congènites de l'adolescent i l'adult

Situada a l'Hospital Josep Trueta, té com a objectiu oferir l'atenció integral dels pacients amb cardiopatia congènita a partir de l'adolescència.
L'objectiu és vetllar per la salut dels pacients amb cardiopatia congènita, des del diagnòstic, seguiment clínic i ecocardiogràfic fins al tractament mèdic o quirúrgic. Per això treballem en coordinació amb pediatres, radiòlegs, arritmòlegs, hemodinamistes i cirurgians.
Som l'hospital de referència de la província en aquest àmbit i alhora, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona és el nostre centre de referència per la realització de tècniques quirúrgiques específiques i abordatges percutanis d'alta complexitat.
Es realitzen sessions periòdiques clínico-radiològiques, de transició pediàtriques i medicoquirúrgiques (aquestes últimes setmanalment amb el servei de Cardiopaties congènites pediàtriques i UCCA de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona) per discutir i consensuar amb experts en cada matèria la millor opció terapèutica per a cada pacient.
També som referència a l'hospital de les gestants amb cardiopatia, tant en consell reproductiu, seguiment de l'embaràs, i recomanacions d'atenció durant el part i postpart.

Equip:

● Dra. Rocío Robles Fernández (Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia- Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada)
● Dra. Laura Muntaner Muñoz (Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia- Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada)

Hospital