Secció d'Hemodinàmica

La Secció d'Hemodinàmica cardíaca i cardiologia intervencionista està dedicada al diagnòstic i al tractament de diferents malalties cardíaques, especialment de la cardiopatia isquèmica, mitjançant catèters. En realitzen uns 3000 procediments a l'any.
La secció té un equip disponible 24 hores al dia, 7 dies a la setmana per al tractament urgent de l'infart agut de miocardi. Són els pacients de Codi Infart i es duen a terme uns 450 procediments cada any.
Igualment, la secció té una unitat de malaltia estructural cardíaca que permet la implantació de dispositius cardíacs sense cirurgia (vàlvules aòrtiques, mitraclip, tancament orelleta, tancament de comunicació interauricular i de foramen ovale permeable)
Disposem d'una sala radiològica d'hemodinàmica d'última generació que permet realitzar tots aquests procediments així com l'accés a les sales d'intervencionisme de la nova àrea intervencionista de l'Hospital Josep Trueta ubicades a la primera planta de l'hospital.

Es disposa d'una sala de recuperació amb 8 boxes, compartida amb la Unitat d'Electrofisiologia, per als pacients ambulatoris que no requereixin ingrés.

L'equip mèdic està integrat per:

- Víctor Agudelo (Coordinador de la unitat)
- Martí Puigfel. Facultatiu especialista.
- Daniel Rivero. Facultatiu especialista.
- Xavier Oliva. Facultatiu especialista.
- Mérida Cárdenas. Facultatiu especialista.
- Loreto Oyarzábal. Facultatiu especialista.

La Secció d'hemodinàmica incorpora els següents programes:


PROGRAMA CARDIOPATIA ESTRUCTURAL

Dins aquest programa es desenvolupa el tractament de diferents patologies cardíaques no coronàries de manera mínimament invasiva. Per exemple: Tancament de Foramen oval permeable. Es tracta de pacients joves amb Ictus i amb una petita comunicació entre les aurícules dreta i esquerra. Es tanca amb un dispositiu que evita la comunicació, i per tant la repetició de l'ictus. Procediment que realitzem en col·laboració amb el Servei de Neurologia.
Tancament Orelleta. També per evitar els ictus en pacients amb fibril·lació auricular i alt risc hemorràgic. L'implant transcatèter de pròtesi aòrtica (TAVI), consisteix en l'implant d'una pròtesi valvular aòrtica de forma percutània, és a dir, per punció sense cirurgia, en pacients amb una estenosi (obstrucció) de la vàlvula aòrtica greu i amb símptomes. Generalment, es tracta de pacients d'edat, en què la vàlvula s'ha anat calcificant i obstruint.

PROGRAMA DE TRACTAMENT D'OCLUSIONS CRÒNIQUES

Consisteix en el tractament percutani d'oclusions cròniques complexes a les artèries coronàries, per les seves característiques, el tractament d'aquest tipus de lesions coronàries comporta una complexitat tècnica més gran en el seu abordatge. Requerir la utilització de material i tècniques específiques. Tot i això, permet la revascularització de l'arbre coronari sense necessitat de sotmetre el pacient a una cirurgia de By pass aorto-coronari, millorant la qualitat de vida dels pacients, ja que redueix la presència de símptomes coronaris com l'angina.


PROGRAMA DE FISIOLOGIA CORONÀRIA I IMATGE INTRAVASCULAR

En aquest programa, a través de catèters i guies especialment dissenyats, s'avalua de manera mínimament invasiva el comportament fisiològic de les obstruccions coronàries, avaluant-ne la repercussió en la reducció de la perfusió miocàrdica d'una lesió o lesions en particular. A més, mitjançant la utilització d'IVUS ( ecografia intracoronària) i OCT ( Tomografia òptica coronària) s'avalua les característiques morfològiques d'aquestes lesions coronàries.


PROGRAMA D'INTERVENCIONISME CORONARI COMPLEX

A través d'aquest programa aportem solucions terapèutiques a pacients amb obstruccions coronàries especialment complexes tant per les característiques morfològiques de les obstruccions com per l'estat clínic del pacient. En aquest escenari utilitzem tècniques complexes de modificació de placa com l'aterectomia rotacional i suport hemodinàmic per realitzar aquests procediments mitjançant assistències ventriculars tipus Impella.

Hospital