Secció d'Hemodinàmica

La Secció d’Hemodinàmica cardíaca i cardiologia intervencionista està dedicada al diagnòstic i al tractament de diferents malalties cardíaques, especialment de la cardiopatia isquèmica, mitjançant catèters. Per tant, té dues vessants, per una banda el diagnòstic, i per altra el terapèutic o intervencionista. Són procediments invasius, en els quals amb control radiològic (amb Raigs X) s’introdueixen catèters en els vasos sanguinis i s’arriba fins el cor, poder actuar-hi. Es realitza per punció, sense cirurgia. Es va iniciar el 1998 de forma parcial realitzant només diagnòstics, i des de el 2002 ja realitzant intervencionisme coronari. És una Unitat que està en expansió donat que amb les millores tecnològiques, cada vegada hi ha més procediments que es tractem amb excel•lents resultats sense necessitat de cirurgia.

L’equip mèdic està integrat per:

- Dr.  Joan Bassaganyas (Cap de Secció i coordinador de la unitat)
- Dr. Martí Puigfel (Cardiòleg Hemodinamista)
- Dr. Daniel Rivero (Cardiòleg Hemodinamista)
- Dr. Xavier Oliva (Cardiòleg Hemodinamista)
- Dra. Mérida Cárdenas (Cardiòleg Hemodinamista)
- Dr. Victor Agudelo (Cardiòleg Hemodinamista)

Procediments

- Coronariografia. És  el procediment més habitual, i consisteix amb diagnosticar si hi ha obstruccions a les artèries coronàries. En realitzem uns 2000 procediments a l’any.
- Angioplàstia coronària. És un procediment intervencionista que consisteix amb desobstruir les artèries coronàries que mostren estenosis (obstruccions), generalment dilatant amb un baló i deixant una pròtesi (stent) dins les coronàries. En realitzem uns 1000 procediments a l’any.
- Angioplàstia primària. Es tracta de una angioplàstia en el context d’un infart agut de miocardi, és a dir, quan s’obstrueix una artèria coronària de forma sobtada, i el pacient fa un infart, en les primeres hores, arribar fins a la obstrucció i col•locar un stent, restablint el flux sanguini, i per tant reduint el dany de l’infart. Són el pacients de Codi Infart. Es dona el servei durant 24 hores els 7 dies de la setmana, i es realitzen uns 500 procediments a l’any.
- TAVI. Consisteix en l’implant de una pròtesis valvular aòrtica de forma percutània, es a dir, per punció sense cirurgia, en pacients amb una estenosi (obstrucció) de la vàlvula aòrtica greu i amb símptomes. Generalment es tracta de pacients d’edat, en que la vàlvula s’ha anat calcificant i obstruint. Abans només es podia resoldre amb cirurgia, però com eren pacients fràgils, no es tractaven per risc quirúrgic prohibitiu. Ara donats el bons resultats, aquesta tècnica es va aplicant a pacients d’alt risc. Hem iniciat el programa aquest 2020, amb una previsió de realitzar uns 35 implants.

- Altres procediments:

o Tancament de Foramen oval permeable. Es tracta de pacients joves amb Ictus i amb una petita comunicació entre les aurícules dreta i esquerra. Es tanca amb un dispositiu que evita la comunicació, i per tant la repetició de l’ictus. Procediment que hem iniciat el 2019, amb col•laboració amb el Servei de Neurologia
o Tancament de comunicació interauricular. És una malaltia congènita del cor que consisteix amb una comunicació àmplia entre les dues aurícules, i quan és gran s’ha de tractar, i en alguns casos es pot resoldre amb un tancament amb un dispositiu, que evita la cirurgia cardíaca.
o Estudi de pressions pulmonars. En pacients amb insuficiència cardíaca severa, s’avaluen les pressions pulmonars, cara a millorar i avaluar les possibilitats terapèutiques.
o Biòpsia miocàrdica. Consisteix en prendre una biòpsia del ventricle dret en pacients amb sospita d’infiltració cardíaca.
o Sistemes de suport cardíac: baló de contrapulsació intraaòrtic, i sistema d’assistència ventricular Impella. Per pacients amb insuficiència cardíaca severa, en algunes ocasiones es col.loquen aquest dispositius d’assistència, per ajudar a sortir de la situació d’extrema gravetat.

Instal•lacions

Disposem d’una sala radiològica d’hemodinàmica d’última generació que permet realitzar tots aquest procediments.
Sala de recuperació amb 8 boxes, compartida amb la Unitat d’Electrofisiologia, per als pacients ambulatoris en que es realitzen estudis diagnòstics, sense ingrés, i en les primeres hores del procediments intervencionistes.

Hospital