Secció d'Arrítmies

La Secció d'Arrítmies està dedicada al tractament de les alteracions del ritme cardíac amb totes les eines actualment disponibles en el camp. La Unitat d'arrítmies compta amb dues sales d'intervencionisme, una dedicada a l'electrofisiologia cardíaca i una altra dedicada a la implantació de dispositius cardíacs.

La Unitat fa procediments diagnòstics com l'electrocardiograma, l'Holter de 24 hores i la taula basculant a través de l'estudi electrofisiològic, i procediments terapèutics com la cardioversió elèctrica, l'ablació amb radiofreqüència i amb crioablació, o la implantació de dispositius com els marcapassos per a les bradicàrdies, els desfibril·ladors per a les arrítmies malignes i els resincronitzadors per a la insuficiència cardíaca refractària a medicació.

Utilitzem les tècniques més innovadores d'ablació d'arrítmies complexes amb l'ús de navegadors amb mapatge tridimensional de les estructures cardíaques que permeten procediments amb minimització de l'ús de radiació, per a un tractament més efectiu i segur per als malalts.
Apliquem els avenços més recents en estimulació cardíaca a través dels marcapassos sense cables i de desfibril·ladors subcutanis. Som un dels hospitals de Catalunya amb major taxa d'implants de dispositius cardíacs.

Es disposa d'una sala de recuperació amb 8 boxes, compartida amb la Unitat d'Hemodinàmica, per als pacients ambulatoris que no requereixin ingrés, i en les primeres hores dels procediments intervencionistes.

L'equip mèdic està integrat per:

- Emilce Trucco. (Coordinadora de la unitat. Facultatiu especialista.)
- Markus Linhart. Facultatiu especialista.
- Eva Benito. Facultatiu especialista.
- Alfredo Chauca. Facultatiu especialista.
- Javier Conejos. Facultatiu especialista.

La Secció d'Arrítmies incorpora les següents unitats:

UNITAT DE DISPOSITIUS CARDÍACS.

Es fa seguiment presencial i remot dels dispositius cardíacs (marcapassos, Holter implantables i desfibril·ladors)

Hospital