Secció d'Imatge Cardíaca Avançada

La Secció ofereix una cartera de serveis d'imatge cardiovascular de màxim nivell, que dona cobertura a tots els pacients amb patologia cardíaca de la Regió Sanitària de Girona tant a l'Hospital Trueta com a l'Hospital Santa Caterina.
L'oferta assistencial inclou estudis d'ecocardiografia transtoràcica i transesofàgica en 2D, 3D i 4D, així com ecocardiografia d'estrès, tant farmacològic com d'esforç físic i la prova d'esforç convencional i ergo espirometria. Dona cobertura en imatge avançada al servei de Cirurgia Cardíaca i a la unitat d'Hemodinàmica en la realització dels procediments estructurals, així com amb tots els serveis hospitalaris que requereixin imatge cardíaca.
Col·labora amb l'Institut de Diagnòstic per la Imatge en l'àrea de l´SPECT miocàrdic, de la RM i de la TAC cardíaca. La Secció compta amb infermeria especialitzada en tècniques d'imatge cardíaca avançada i tècnics d'ecocardiografia.
Actualment, la Secció realitza uns 12.000 procediments, amb 700 ecocardiogrames transesofàgics i 700 ecocardiogrames d'estrés a l'any.


Equip mèdic:

- Sergi Moral. Cap de secció
- Manel Morales. Facultatiu especialista.
- Josep Maria Frigola. Facultatiu especialista.
- Xavier Albert. Facultatiu especialista.
- Rocío Robles. Facultatiu especialista.
- Raquel Pla. Facultatiu especialista.
- Pau Vilardell. Facultatiu especialista.
- Marc Abulí. Facultatiu especialista.
- Helena Resta. Facultatiu especialista.
- Laura Muntaner. Facultatiu especialista.

La Secció d'Imatge Cardíaca Avançada incorpora les següents unitats clíniques i funcionals:


- UNITAT DE CARDIOPATIES CONGÈNITES DE L'ADOLESCENT I L'ADULT

Rocío Robles
Laura Muntaner

- UNITAT DE VALVULOPATIA I AORTA

Sergi Moral
Pau Vilardell
Marc Abulí

- UNITAT DE CARDIOONCOLOGIA

Núria Coma
Helena Resta

- UNITAT D'ERGOESPIROMETRIA

Marc Abulí
Maria Berenguel

Hospital