Secció d'Imatge Cardíaca Avançada

La Secció ofereix una cartera de serveis d’imatge cardiovascular de màxim nivell, que dóna cobertura a tots els pacients amb patologia cardíaca de la Regió Sanitària Girona.
L’oferta assistencial inclou estudis d’ecocardiografia transtoràcica i transesofàgica en 2D, 3D i 4D, així com ecocardiografia d’estrès, tant farmacològic com d’esforç físic i la prova d´esforç convencional. Dóna cobertura en imatge avançada amb el servei de Cirurgia Cardíaca, amb la unitat d´Hemodinàmica en la realització dels procediments estructurals, així com amb tots els serveis hospitalaris que requereixin imatge cardíaca.
Col•labora amb l´Institut de Diagnòstic per la Imatge en l´àrea de l´SPECT miocàrdic, de la RM i de la TAC cardíaca. La Secció compta amb infermeria especialitzada en tècniques d´imatge cardíaca avançada i tècnics d´ecocardiografia.

Actualment la Secció realitza uns 10.000 procediments, amb 500 ecocardiogrames transesofàgics i 500 ecocardiogrames d´estrés a l’any.

Equip mèdic:

- Sergi Moral. Cap de secció
- Manel Morales. Adjunt secció imatge
- Josep Maria Frigola. Adjunt secció imatge
- Xavier Albert. Adjunt secció imatge
- Rocío Robles. Adjunt secció imatge
- Raquel Pla. Adjunt secció imatge
- Pau Vilardell. Adjunt secció imatge
- Marc Abulí. Fellow d´Imatge Cardíaca Avançada

La Secció d´Imatge Cardíaca Avançada incorpora les següents unitats:

- UNITAT DE CARDIOPATIES CONGÈNITES DE L’ADOLESCENT I L’ADULT
- UNITAT DE VALVULOPATIA I AORTA
- UNITAT DE CARDIOONCOLOGIA

Hospital