Secció Clínica i Assistencial

Aquesta unitat compta amb 8 llits de cures agudes cardiològiques (UCAC), 12 llits de semicrítics, 16 llits d'hospitalització a l'Hospital Trueta i 4 llits d'hospitalització a l'Hospital de Santa Caterina. La unitat de Cures Agudes Cardiològiques rep uns 600 ingressos a l'any de pacients d'alta complexitat (xoc cardiogènic, arrítmies greus, mort sobtada extrahospitalària, postcirurgia cardíaca). Disposa de totes les tècniques per tractament del pacient crític (monitoratge hemodinàmic, teràpies de substitució renal, ventilació mecànica invasiva i no invasiva, suport hemodinàmic amb BIAC, Impella CP o ECMO VA).

L'àrea de semicrítics, amb 900 ingressos a l'any, assumeix pacient amb alta càrrega de cures infermeria, necessitat de monitoratge continua, suport ventilatori no invasiu o inestabilització hemodinàmica lleu.
Finalment, la unitat d'hospitalització atén més de 2.100 pacients/any de totes les patologies cardíaques i realitza més de 500 interconsultes anualment.

Aquesta secció és la responsable d'atendre totes les consultes des d'urgències i d'hospitals comarcals i gestiona els pacients amb infart agut de miocardi (CODI IAM)

Equip mèdic Hospital Josep Trueta:

- Jaime Aboal. Cap Clínic Hospital Josep Trueta.
- Marco Paz. Cap Clínic Hospital Santa Caterina.
- Pablo Loma-Osorio. Coordinador Unitat Cures Agudes Cardiològiques (UCAC). Hospital Josep Trueta.
- Daniel Bosch. Coordinador hospitalització. Hospital Josep Trueta.
- Maria Núñez. Facultatiu especialista UCAC. Hospital Josep Trueta.
- Eulalia Badosa. Facultatiu especialista  UCAC. Hospital Josep Trueta.
- Júlia Pascual. Facultatiu especialista UCAC. Hospital Josep Trueta.
- Manjot Singh. Facultatiu especialista  hospitalització. Hospital Josep Trueta.
- Núria Coma. Facultatiu especialista hospitalització. Hospital Josep Trueta.
- Maria Berenguel. Facultatiu especialista hospitalització. Hospital Santa Caterina
- Elisabet Pujol. Facultatiu especialista  hospitalització. Hospital Santa Caterina

Hospital