Unitat de Patologia Mamaria

La Unitat de Patologia Mamària (UPM), està formada per professionals de diversos serveis i realitza a l’hospital tota l’activitat assistencial per al diagnòstic i tractament de la patologia de la mama i especialment del càncer de mama tant de la dona com de l’home.

El nostre model de treball s’ajusta al model definit per EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists) i el Parlament Europeu segons el qual es recomana que el càncer de mama sigui diagnosticat i tractat en centres o unitats especialitzades i específicament dedicades a aquesta finalitat.

La nostra finalitat es proporcionar una assistència de qualitat a les pacients amb càncer de mama, des del diagnòstic i tractament a les tasques de prevenció, valoració de risc i suport psicològic.

Qui som?

El procés assistencial en patologia mamària benigna i càncer de mama està formada per diferents àrees assistencials totes elles localitzades físicament al nostre hospital.

Està constituïda per quatre facultatius acreditats i experts en Sinologia i Cirurgia Mamària dels Serveis de Ginecologia i Obstetrícia i de Cirurgia General.

Assumim la gestió clínica dels casos de càncer de mama i de la patologia mamaria benigna, l’assistència ambulatòria a Consultes Externes, el tractament quirúrgic i el posterior seguiment dels nostres pacients.

L’equip està format per:

  • Dr Miquel Alonso (Coordinador de la Unitat. Metge Especialista en Ginecologia i Obstetrícia).
  • Dra Ester Vila (Metgessa Especialista en Ginecologia i Obstetrícia).
  • Dra Eva Artigau (Metgessa Especialista en Cirurgia General i Digestiva).
  • Dra Georgina Ferret (Metgessa Especialista en Cirurgia General i Digestiva).

Treballem dintre de l’estructura de la Unitat Funcional de Patologia Mamària (UFPM) de la que formen part tots els professionals implicats en el diagnòstic i tractament del càncer de mama.

Els nostres resultats assistencials ens han permet que la Unitat de Patologia Mamària hagi estat reconeguda per la Sociedad Española de Senología i Patologia Mamaria (SESPM) com a Unitat de Patologia Mamaria acreditada des del 2013, i per la Societat Internacional de Sinologia (SIS) des del 2021. A més, el passat any 2022 hem estat reacreditats per la SESPM.

Què oferim?

Oferim a les nostres pacients una atenció integral de la seva malaltia mamària amb un tracte proper i humà. Els diferents especialistes treballem en un únic espai físic que, dependent del tipus de patologia, pot ser a l’edifici annex de consultes externes o be a la Unitat Funcional de Patologia Mamària ubicat a la primera planta de l’edifici principal de l’hospital. Aquesta atenció integral inclou la totalitat de tècniques diagnòstiques, tractaments quirúrgics, mèdics i radioteràpics.

La gran majoria de les pacients que tractem quirúrgicament per càncer mamari (més del 75% dels casos) es beneficien  d’una cirurgia conservadora del pit, amb un mínim impacte estètic i funcional. La resta de les nostres pacients  s’han de sotmetre a una cirurgia mes radical (mastectomia). En aquest casos oferim, conjuntament amb l’equip de cirurgia plàstica, les tècniques de reconstrucció mamaria immediata mes avançades que proporcionen uns resultats estètics excel·lents.

També cal destacar que som l’únic centre hospitalari de la província de Girona que pot oferir la tècnica de radioteràpia intraoperatoria (RIO) al tractament del càncer de mama. Aquesta tècnica que esta indicada només en determinats casos (dones amb diagnòstic de càncer de mama majors de 60 anys i amb determinats tipus de tumor de bon pronòstic) ens permet estalviar la radioteràpia externa convencional, amb molt menys efectes secundaris i la mateixa seguretat oncològica. La radioteràpia intraoperatoria es realitza al mateix moment que la cirurgia, de manera que en el moment de l’alta (amb una estada hospitalària mitjana de 24 hores) han completat el tractament quirúrgic i el radioteràpic.

El fet de ser el centre de referència de la Regió Sanitària de Girona ens permet participar activament en múltiples estudis científics i assaigs clínics conjuntament amb la resta de serveis de la UFPM, i podem oferir, dintre d’aquests estudis, noves teràpies que encara no estan disponibles en d’altres centres.

Altres figures clau en la nostra estructura són la infermera gestora de casos, especialitzada en càncer de mama que acompanya a les pacients en tot el procés, i l’equip  de psicooncòlogues i rehabilitadors, dins del marc de l’atenció integral de la malaltia de càncer mamari.

A més, la unitat de càncer hereditari de l’hospital atén a les pacients que ho requereixin i també als seus familiars, i, en cas que estigui indicat, oferim cirurgia reductora de risc de càncer de mama.

Com accedir a la Unitat de Patologia Mamària?

Les pacients del nostre àrea sanitària poden accedir a la UPM per 2 vies diferents.

1. Circuit estàndard, son les pacients derivades des de l’atenció primària.

2. Circuit de Diagnòstic Ràpid: El Circuit de Diagnòstic Ràpid, que s’activa des de l’atenció primària, està dissenyat per optimitzar i agilitzar el procés diagnòstic en cas de manifestacions clíniques amb risc d’associació a malignitat.

En el cas que es confirmi el diagnòstic de càncer de mama, la pacient es derivada a la Unitat Funcional Patologia Mamària on tots els especialistes implicats en el tractament d’aquesta patologia (ginecòlegs i cirurgians, cirurgians plàstics, oncòlegs mèdics i radioterapeutes, infermeria i radiodiagnòstic) realitzem una visita conjunta el mateix dia i en el mateix espai físic. D’aquesta manera es planifica la millor estratègia terapèutica conjunta en un sol dia.

Hospital