Unitat de Treball Social (UTS)

La Unitat de Treball Social (UTS), adscrita a la Unitat de Continuïtat Assistencial Social i Sanitària (UCA), és la responsable de diagnosticar i canalitzar adequadament la problemàtica social, que es detecta en els usuaris atesos a l’Hospital.

El treball social hospitalari és un engranatge més de tots els serveis que l’usuari, pacient i/o família, poden necessitar com a servei especialitzat que tracta directament la problemàtica generada per la situació de malaltia dins de l’hospital. És un servei especialitzat que atén una població que té per denominador comú la malaltia i les conseqüències que d’ ella se’n poden derivar, ja siguin relacionals, emocionals, econòmiques, etc.

El treball social hospitalari Intervé en l’ ingrés, l’estada i la sortida del pacient de l’hospital, analitzant en cada cas els diferents aspectes que aquest presenta: situació familiar, econòmica, laborals, habitatge, necessitats, etc., utilitzant els recursos existents en la societat de la manera més racional.

Hospital