El CAP de Figueres acull una exposició sobre el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte per conscienciar els veïns de la importància de participar-hi

Exposició sobre el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte al CAP Figueres

La campanya, que es duu a terme amb col·laboració amb l’AECC Catalunya contra el Càncer, va començar l’1 de juny i s’allargarà fins el 16

L’últim dia, es traslladarà l’exposició al mercat, on professionals mèdics i d’infermeria explicaran els motius per fer-se la prova de detecció precoç

Des de l’1 de juny i fins el 16 de juny, el Centre d’Atenció Primària de Figueres acollirà una exposició cedida per AECC Catalunya contra el Càncer per  conscienciar la ciutadania de Figueres de la importància de participar en el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte (PCCCR), que el CatSalut va començar a implantar a la ciutat el mes de gener passat. En aquests mesos només s’han apuntat al programa el 24% de la població convidada, una xifra lluny de la participació aconseguida en les altres àrees bàsiques de salut de la Regió Sanitària de Girona on s’ha implantat fins ara, que és del 40%. L'AECC és una organització no lucrativa, privada i declarada d'utilitat pública, que prta 63 anys treballant en la lluita contra el càncer. L'entitat, està integrada per pacients, familiars, voluntaris i professionals, que treballen per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i per finançar projectes d'investigació oncològica que permeten un millor diagnòstic i tractament del càncer. 

L’exposició informa sobre què és el còlon, com es forma el càncer, en què consisteix el diagnòstic precoç i la seva importància, el tractament dels pòlips per evitar la transformació d’aquests en càncer, com prevenir el càncer i quin són els grups de risc. El darrer dia de l’exposició, el 16 de juny, la mostra es traslladarà al mercat setmanal, on professionals del CAP, un metge i una infermera, juntament amb membres de Catalunya contra el Càncer, explicaran a la ciutadania la importància de fer-se la prova de detecció precoç, i com ho han de fer per participar-hi. Els professionals resoldran tots els dubtes que puguin tenir en relació al càncer de còlon i recte i el PCCCR.

La implantació del PCCCR a Figueres va començar a mitjan gener, quan es van enviar les primeres cartes invitant persones d’entre 50 i 69 anys a participar-hi. Fins el mes d’octubre s’invitaran 10.342 veïns de l’ABS de Figueres, que inclou aquesta ciutat, a més dels municipis de Fortià, Riumors, Vila-sacra i el Far d’Empordà. Fins el 26 d’abril s’havien convidat 5.519 persones, i s’hi havia acollit 1.348 veïns i veïnes, un 24,42%. La prova ha permès detectar ja els dos primers pacients  amb  càncer, i ja han iniciat el tractament.

La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal. És a dir, la implantació es fa de manera gradual durant dos anys, i un cop s’ha implantat es torna a comença. S'invita a la població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs-, els quals reben una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi. Més endavant es fa un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles persones que no han contestat.

Els veïns que rebin o ja hagin rebut la carta d’invitació, s'han de dirigir a una oficina de farmàcia adherida al programa, on ha de lliurar la carta que hagi rebut, que té un codi d'identificació personal. A la farmàcia li donaran un kit per recollir una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia, que les farà arribar al laboratori del PCCCR. El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi que detecta si hi ha restes de sang a la femta.

Si els resultats dels anàlisis són negatius, els participants rebran una carta on se'ls informarà d'aquest resultat i se’ls tornarà a convidar al cap de dos anys. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d'endoscòpies de l’Hospital de Figueres, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a l’especialista en el cas que es confirmi la presència de càncer. En el cas de Figueres, a 26 d’abril havien donat positiu 84 de les proves i ja s’havien realitzat fins a 41 colonoscòpies.

Un 6% dels participants al Programa solen tenir resultats positius en la prova de detecció de sang oculta en femta que cal estudiar.

 

El càncer de còlon i recte

A Catalunya cada any se’n diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions/any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.

Uns usuaris miren l'exposició sobre el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte al CAP Figueres

 

Reproducció de l'exposició:

Reproducció de l'exposició     Reproducció de l'exposició     Reproducció de l'exposició  

Reproducció de l'exposició     Reproducció de l'exposició

    Reproducció de l'exposició

 

 

 

 

PRIMARIA
Dilluns, 6 Juny 2016

Tags: