Treball Social Sanitari

una treballadora social atén a un usuariEl treball social sanitari està constituït per totes les activitats individuals, familiars i comunitàries, que en l'àmbit de la seva feina realitza el treballador social, degudament format en la vessant sanitària. L’objectiu de la nostra tasca és millorar l’entorn social desfavorable que interfereix negativament en un problema de salut, agreujant-lo. Des del treball social sanitari es treballa per ajudar al pacient i a la seva família a realitzar un procés d’apaptació a la nova situació després d’una malaltia. 

Inclou també les activitats preventives destinades a la promoció de la salut posant les eines necessàries perquè l’entorn sociofamiliar no incideixi negativament en el problema de salut plantejat.

Les competències intrínseques del treball social sanitari tenen com a centre de gravetat l’atenció als aspectes psicosocials de la persona en el procés de malaltia. L’àmbit de treball és sempre l’equip de salut.

El treball social sanitari garanteix la continuïtat assistencial. Aquesta continuïtat queda reflexada en que en el procés de malaltia és continu entre els diferents nivells assistencials i per aquest motiu, l’atenció s’ha de donar en tot el procés estigui atès en un centre sanitari o en el seu domicili.

Diposen de Treballador Social les Àrees Bàsiques de Salut de  Banyoles, Girona 1, Girona 2, Girona 3, Girona 4, Salt, Sarrià de Ter, Celrà, Figueres, Olot, Pineda de Mar, Canet de Mar i Tordera.

Primaria