Atenció a l'adolescent

L’adolescència és una etapa en la que les intervencions han d’anar dirigides al propi adolescent, a la família i al grup d’amics.

Les línees de treball van encaminades a:

 • Donar coneixements
 • Treballar amb les creences: susceptibilitat, severitat, beneficis i barreres. El coneixement i les creences ens ajuden a treballar les actituds.
 • Norma subjectiva que implica intenció en la conducta.
 • Habilitats.

Els equips d’atenció primària de l'ICS estan treballant en el Programa Salut, Escola i Comunitat com un agent de salut més, conjuntament amb professionals d’ensenyament, de salut mental, tècnics municipals d’esports i lleure, treballadors socials, etc... Aquest programa és una actuació promoguda pels departaments d'Educació i Universitats i de Salut, per tal d'impulsar la promoció i prevenció de la salut a l'escola i coordinar millor les accions en el territori. S'adreça a la població adolescent de segon cicle d'ESO (tercer i quart) dels centres públics i concertats. Dins aquest programa, els referents de l'atenció primària fan:

 • Detecció de problemes i situacions de risc

  • Problemes relacionats amb el consum de substàncies tòxiques com el tabac, alcohol, substàncies il·legals, així com sobre hàbits que comportin riscos per a la salut.

  • Situacions de risc relacionades amb la conducta alimentària o amb lasalut mental, l'afectivitat i la sexualitat.

 

 • Anamnesis i consells sobre el risc d’accidents, tant en activitats de temps lliure com accidents de circulació.
 • Valoració i consell en relació a la conducta alimentària i a la imatge corporal.
 • Promoció de conductes saludables en relació a la sexualitat, prevenció d’embarassos de risc i de malalties de transmissió sexual.
 • Valoració i promoció del desenvolupament personal i social.
 • Detecció d’adolescents amb problemes de control d’impulsos i conductes agressives, que provoquen problemes d’integració social.

 

Primaria