Atenció a la població infantil

una pediatria fa una revisió médica a una nenaL'atenció pediàtrica de la primària proveeix al nadons i infants (fins als 14 anys) d'una cura integral de la seva salut, i als pares ajuda i consell per un manteniment idoni de la salut dels seus fills. Professionals de la medicina i de la infermeria donen una assistència integral a la població pediàtrica tant des del propi centre de salut com al seu domicili. Les tasques principals de l'equip són: 

• Tractar els problemes de salut dels nens amb una visió integral d''atenció a la persona
• Realitzar activitats de prevenció (vacunacions, etc.)
• Fer un seguiment del nen i de la seva salut durant el seu creixement
• Facilitar l'accés a proves diagnòstiques i derivar a l'atenció especialitzada quan la patologia del nen ho faci necessari
• Donar consells de salut a la família i en grup de qüestions relatives a la salut de l'infant

Primaria