Promoció de la salut - Atenció comunitària

S'entén per promoció de la salut el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries (Llei 18/2009, de Salut Pública de Catalunya).

La salut comunitària és el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a millorar la situació de salut de la comunitat en les seves dimissions físiques, psicològiques i socials que actuen per mitja de la capacitat col·lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn.

La salut comunitària té en compte tan els elements tangibles i no tangibles de la comunitat com els seus sistemes de suport, les normes, els aspectes culturals, les institucions, les polítiques i les creences (Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya).

La salut comunitària basada en el model d’actius, segons l’Observatori de Salut d’Astúries, és el treball des d’un model de promoció de la salut en el qual un element vital és la generació de polítiques i entorns que afavoreixen que les persones puguin prendre decisions saludables i siguin reforçades per actuar sobre els seus determinants de la salut, amb una perspectiva d’equitat, participació i enfortiment de la comunitat, exercint un protagonisme d’aquells sectors no sanitaris amb la utilització de metodologies basades en el coneixement científic- per a l’anàlisi, priorització, intervenció i avaluació- i reforçant i dinamitzant els propis recursos/ actius per a la salut existents en l’àmbit local.

Actualment els nostres professionals estan treballant la salut comunitària segons l’estratègia de Salut Comunitària de Catalunya, basada en els 3 nivells d’orientació comunitària de l’Atenció Primària:

  • 1er Nivell: Passar consulta mirant al carrer i per tant tenint en compte els determinants socials de la persona que atenem, el seu context i els seus actius.Aquest nivell és el nivell bàsic, i d’obligat compliment, per a tots els professionals que treballin a l’atenció primària.
  • 2on Nivell: Activitat grupal amb orientació comunitària, tenint en compte les dimensions biopsicosocials de les persones participants. En aquest nivell hi participen tots els professionals del centre amb un perfil més comunitari i més formats per a la intervenció grupal.
  • 3er Nivell: Acció comunitària. Participant en el procés comunitari del territori, tenint en compte el treball en xarxa, les aliances, la identificació d’actius i necessitats, enfocats en accions amb evidència científica, avaluades i monitoritzades. Treballar A la comunitat i AMB ella.  

En aquest nivell hi participen principalment els perfils més comunitaris de l’EAP.

Els nostres equips estan dotats de referents de salut comunitària (metgesses/ infermeres), referents de benestar emocional, Dietistes-Nutricionistes, Fisioterapeutes, Higienistes bucodentals, tots ells amb un perfil comunitari i amb tasques enfocades principalment a la promoció de la salut, per apoderar la població i millorar el seu benestar, treballant per a una millor qualitat de vida de les persones. També tenen funcions de prevenció, per tal d’evitar que problemes de salut lleus acabin en un problema de salut més greu.

Tots ells s’organitzen en comissions/equips comunitaris, presents a tots els equips, que treballen conjuntament en el projecte comunitari definit.

Per a més informació cliqueu aquí.

 

Videos de promoció de la salut

Aquesta secció us ofereix vídeos pràctics sobre consells de salut.

Ves a la llista de reproducció de vídeos

Primaria