Les nostres xifres

ESTRUCTURA

Centres d'Atenció Primària

36

Equip d'Atenció Primària Penitenciari

1

Consultoris Locals

103

Servei de diagnòstic per la imatge

1

Centre d'urgències d'atenció primària (CUAP)

2

Punts d'atenció continuada (PAC)

22

Centre d'especialitats extrahospitalàries

1

Servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva

1

Programa d'atenció domiciilària i equips de suport (PADES) 1 unitat
Servei de rehabilitació 1

 

ACTIVITAT 2021

Visites EAP Total
Medicina de família 2.545.834
Pediatria 342.165
Infermeria 2.331.200
Odontologia 120.391
Treball Social 47.996
Visites d'atenció continuada i urgent 286.977
Visites PADES 6.156

 

Primaria