La coordinació en l’atenció sociosanitària a El Pla de l’Estany rep un certificat de qualitat

L’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) ha concedit el certificat de qualitat a la comissió d’atenció sociosanitària a les persones amb dependència (CASSDEP) del Pla de l’Estany, pel seu programa de gestió integrada de recursos socials i de salut a la comarca. La Cassdep es va constituir a finals de 2007 per iniciativa conjunta de l’Equip d’Atenció Primària (EAP)  Banyoles i dels Serveis Socials del Pla de l’Estany, amb el suport dels Departaments de Salut i de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, i en formen part l’EAP Banyoles, la Clínica Salus Infirmorum, els Serveis Socials del Pla de l’Estany i les residències i centres col·laboradors de la Generalitat a la comarca. 

A partir de trobades setmanals entre tots els agents implicats s’ha unificat la cartera de prestacions socials i de salut, identificant conjuntament les necessitats de les persones usuàries i les seves famílies, amb l’objectiu de disminuir la taxa d’ingressos hospitalaris, gestionar col·lectivament la llista d’espera i coordinar la derivació de les persones dependents entre els diferents nivells assistencials.

Fins al moment s’han tramitat 3.310 expedients personals que han estat valorats des la gestió integral amb resultats altament satisfactoris, tant per a les persones dependents com per a les seves famílies, una feina que ha estat reconeguda ara per aquest organisme de la Generalitat.

El certificat de qualitat obtingut ara reconeix la col·laboració entre l’àmbit sanitari i social per superar la complexitat d’atenció a les persones amb dependències, l’augment significatiu de l’eficiència en el tractament sociosanitari, la reducció de casos amb institucionalització i millorar l’atenció, evitant fer transitar les persones d’un servei a l’altre.

L’any 2012, l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE ja va reconèixer el valor d’aquesta actuació innovadora com a experiència de bones pràctiques en la col·laboració público-privada.

 

 

PRIMARIA
Dimecres, 30 Abril 2014