Tres projectes de salut comunitària impulsats per equips d’atenció primària de l’ICS a Girona reben la distinció d’excel·lència per part del Departament de Salut

Sessió del projecte d'Arts en Salut', promogut per l'EAP Figueres i desenvolupat al Museu de l'Empordà

En total, 17 projectes de l’ICS a Girona i un de l’IAS han estat seleccionats per formar part de l’Estratègia de salut comunitària a l’atenció primària i comunitària (APiC), per la seva capacitat de promoció de la salut comunitària amb un enfocament local i multidisciplinari

 

Tres projectes de salut comunitària presentats pels equips d’atenció primària (EAP) de Montilivi - Vila-roja (Girona), Olot i Figueres han rebut una qualificació d’excel·lent per part del Comitè Avaluador del Comitè Assessor de l’Estratègia de salut a l’atenció primària i comunitària, per la seva capacitat de promoció de la salut comunitària amb un enfocament local i multidisciplinari. Aquests projectes s’emmarquen dins del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 que, en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària (APiC), té l’objectiu estratègic d’impulsar la implicació local i l’equitat territorial en el foment de la salut, la qual cosa implica un treball compartit amb associacions, comunitats, ajuntaments i altres entitats del territori.

En total, els projectes que han rebut el grau d’excel·lent han estat 21 dels 193 seleccionats per la Comissió Avaluadora del Comitè Assessor de l’Estratègia de Salut Comunitària a l’Atenció Primària i Comunitària. Cada un rebrà una assignació econòmica de fins a un màxim de 3.000 euros per al seu desenvolupament.

El Programa presentat pels CAP de Montilivi i Vila-roja  posa el focus en l’augment de l’obesitat entre la població i les conseqüències negatives que genera aquest fet, que els professionals han constatat en el seu entorn mateix i que ha propiciat la recerca d’accions innovadores per promoure un canvi d’hàbits que sigui perdurable.

Aquest propòsit queda recollit en el projecte ‘Millora dels hàbits i estils de vida de la comunitat Girona Est’, el qual ara es reprèn després d’haver-se aturat a causa de la pandèmia de la COVID-19. Va dirigit als adolescents d’aquesta comunitat i la durada prevista és de dos anys, durant els quals s’anirà recollint informació mitjançant activitats, com ara grups de discussió. A partir de les conclusions que se n’extreguin s’avançarà en l’objectiu de buscar nous enfocaments que ajudin a millorar la situació.

L’EAP Figueres basa el seu projecte en la disciplina de les ‘Arts en Salut’, que inclou un seguit d’activitats que el sector cultural i artístic ofereixen als professionals de la salut per abordar una patologia determinada, en aquest cas la fibromiàlgia. L’objectiu és el  d’avaluar l’efectivitat d’aquesta metodologia a l’hora de millorar les capacitats funcionals de les persones en quatre aspectes: psicològic, biològic, social i de conducta.

El projecte, que es desenvolupa conjuntament amb el Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura i el Museu de l’Empordà, ha completat les sessions del primer grup durant les darreres setmanes amb la participació de 15 pacients i 12 sessions basades en la metodologia ‘Arts en Salut’ al Museu de l’Empordà. Professionals i col·laboradors vinculats a l’entitat especialitzada Adhoc Cultura han dinamitzat cada sessió, amb el suport de professionals de medicina i infermeria de l'EAP Figueres i, com a observadors, dels referents en benestar emocional i comunitari (RBEC) del centre.

Pel que fa al projecte ‘Relat-AP’, impulsat des de l’EAP Olot, sorgeix de la necessitat de buscar noves fórmules que facilitin l’expressió emocional de les persones ateses des de l’atenció primària. Per aconseguir-ho, es fomenta l'escriptura com a eina terapèutica per expressar emocions i inquietuds. Mitjançant activitats grupals, es dona l’oportunitat als participants d’escriure un relat sobre els seus sentiments, reflexions, pors o necessitats, que l’ajudin a millorar el seu benestar. El projecte es completa amb l’edició d’un llibre que contingui aquests relats i que pugui servir de guia per a futurs usuaris i usuàries. Aquest projecte es posarà en marxa en els propers mesos.

 

Més projectes de l’atenció primària de l’ICS Girona i l’IAS subvencionats 

En total, l’Estratègia d’atenció primària i comunitària ha seleccionat 193 projectes de salut comunitària d’arreu de Catalunya, als quals el Departament de Salut destinarà 518.000 euros per al seu desenvolupament. D’aquests projectes, n’hi ha 28 que són de la Regió Sanitària Girona, i d’aquests, 17 projectes han estat presentats per part d’equips d’atenció primària gestionats per l’Institut Català de la Salut a Girona i un de l’Institut Assistència Sanitària (IAS). Tots estan alineats amb la promoció de la salut comunitària i la prevenció mitjançant activitats participatives capaces d’aconseguir una millora en la salut física i mental de les persones participants.

 

 

EAP de l’ICS-Girona i IAS seleccionats per l’APIC

 

Equip d’Atenció Primària Olot  / Projecte  ‘Relat-AP’
Plantejant l’escriptura com a valor terapèutic, el projecte Relat-AP brinda l’oportunitat al pacient d’atenció primària de pensar i escriure sobre la seva vida, reflexions, emocions, pors i altres necessitats personals. Aquesta reflexió escrita l’ha d’ajudar a millorar el seu benestar. Suposa una alternativa creativa i grupal a d’altres intervencions ofertes des de l’atenció primària.

Equip d’Atenció Primària Salt / Projecte ‘Projecte comunitari i multidisciplinar de millora de la salut bucodental de la població d'entre 6 mesos-16 anys´
Té com a objectius determinar la prevalença de càries en aquesta població, els seus hàbits dietètics i d’higiene oral; avaluar els coneixements, hàbits i actituds relacionats amb la salut de les dents i identificar actius en salut i propostes d’accions des de la perspectiva de la comunitat per tal de millorar la salut bucodental La informació obtinguda dibuixa la línia de base per a una intervenció multidisciplinària i comunitària que es portarà a terme durant dos anys per prevenir la càries a edats primerenques i millorar la salut bucodental.

Equip d’Atenció Primària Pineda de Mar   / Projecte  ‘La biblioteca a prop seu’
La proposta vol respondre, especialment, a l’augment del nombre de gent gran que viu una situació de solitud no volguda i desitja un major acompanyament. L’objectiu és apropar la Biblioteca del municipi perquè aquest espai sigui un actiu de salut. Professionals sanitaris del CAP, així com tècnics dels serveis socials, detecten les persones més indicades per participar en el projecte i un grup de voluntaris fan la vinculació amb el servei de Biblioteca o, en cas de ser persones amb dependència, fan l’acompanyament al domicili per acostar la lectura als beneficiaris.

Equip d’Atenció Primària Banyoles / Projecte ‘Suport Vital Bàsic (SVB) i primers auxilis a l'escola’
Projecte impulsat per tres escoles de la comarca i amb la participació de mestres en actiu ja formades en primers auxilis i professionals de l’EAP Banyoles. L’objectiu és educar en suport vital bàsic (SVB) i primers auxilis, amb un pla formatiu creat per les mestres d’aquests centres i que es completa amb un pla d’avaluació del projecte. Aquest programa s’enfoca a infants de tercer d’educació primària.

Equip d’Atenció Primària Roses / Projecte ‘Abordatge multidisciplinari de la sarcopènia en atenció primària de salut (APS)’

Equip d’Atenció Primària  Ripoll - Sant Joan de les Abadesses / Projecte ‘Estudi sobre l’impacte de la intervenció grupal AMICOPE (per a l’envelliment saludable)’
Projecte centrat en la investigació de dades en relació amb activitats grupals que es duen a terme sobre el benestar percebut relacionat amb la intervenció. L’estudi d’aquests resultats ha de permetre determinar el valor de les accions i publicar les dades obtingudes.

Equip d’Atenció Primària Camprodon  / Projecte ‘Diagnosi de les necessitats de benestar i salut a la Vall de Camprodon’
Projecte centrat en la investigació de dades vinculades a activitats grupals sobre el benestar percebut per persones de la Vall de Camprodon. L’estudi d’aquests resultats ha de permetre determinar el valor de les intervencions i publicar les dades obtingudes.

Equip d’Atenció Primària Figueres  / Projecte ‘Arts en Salut’
Disseny i avaluació de l’efectivitat d’una intervenció d’Arts en Salut per millorar la qualitat de vida i la capacitat funcional respecte el dolor de persones amb fibromiàlgia. Inclou un seguit d’activitats grupals que el sector cultural i artístic ofereix als professionals de la salut per abordar aquesta patologia.

Equip d’Atenció Primària Santa Coloma de Farners / Projecte ‘Emmirallem-nos’
El projecte consta de vuit sessions de grup setmanals destinades a compartir experiències de les famílies durant la primera infància amb l’ajuda de professionals de l’EAP Santa Coloma de Farners dels serveis de Pediatria, Infermeria, Psicologia i Nutrició. Suposa un espai per compartir experiències de famílies durant aquesta etapa, que pot comportar moments d’angoixa pels dubtes que poden sorgir. L’Equip Pediàtric del centre s’encarrega de proposar les famílies, prioritzant aquelles amb nens i nenes no escolaritzats.

Equip d’Atenció Primària Canet de Mar / Projecte ‘Totes unides per la salut’

L’activitat s’enfoca de manera que fomenti l’empoderament femení i la participació de les dones en qüestions que afecten el municipi. D’inici, es pregunta a les participants sobre les necessitats que consideren que no s’han tingut prou en compte i una vegada definides, juntament amb altres entitats de la localitat, es busquen possibles respostes a través d’accions culturals o de lleure. També busca fomentar una manera de treballar més coral i capaç de crear un teixit de col·laboració més fort. 

Equip d’Atenció Primària Anglès (IAS)  / Projecte ‘Horts saludables a la Cellera de Ter’
Persegueix la promoció d’un estil de vida saludable mitjançant activitats a la zona d’horts comunitaris del municipi. L’objectiu de les accions és que els participants facin activitat física d'intensitat moderada uns 300 minuts a la setmana i augmentin el consum de fruites i verdures a cinc racions diàries. En general, es vol incrementar la percepció de suport social i el benestar emocional en població de la Cellera de Ter, i en especial aquelles persones en una situació més vulnerable.

Equip d’Atenció Primària Girona 3  Montilivi - Vila-roja   / Projecte ‘Millora dels estils de vida de la població infantil i de la Comunitat de Girona Est’

Dirigit a adolescents d’aquesta comunitat, l'objectiu és cercar accions innovadores per promoure un canvi d’hàbits que sigui perdurable i fomentin la salut. D'aquesta manera, es vol contrarestar tendències que s'han constatat durant els darrers anys, com ara l'augment de l'obesitat. La durada prevista és de dos anys, durant els quals s’anirà recollint informació mitjançant activitats, com ara grups de discussió. A partir de les conclusions que se n’extreguin s’avançarà en l’objectiu de buscar nous enfocaments que ajudin a millorar la situació.

Equip d’Atenció Primària Girona 2 - Can Gibert del Pla  /  Projecte ‘Abordatge multidisciplinari de famílies amb infants entre 1 i 3 anys a l’àmbit de l’atenció primària’

Equip d’Atenció Primària Blanes / Projecte ‘La salut importa: accions per propiciar un envelliment saludable’

L’objectiu és fomentar accions que propiciïn un envelliment saludable. Es desenvolupa mitjançant reunions de grup mensuals en espais itinerants de la població. Aquestes trobades compten amb la participació de professionals de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania (UAC), Treball Social, referents de benestar emocional i salut comunitària, i de la nutrició.

Equip d’Atenció Primària Girona 1- Santa Clara / Projecte ‘Cuidadores immigrants a domicili’
Consisteix a empoderar a les dones que treballen com a cuidadores de gent gran a domicili, a la zona d’atenció del CAP Santa Clara. Es realitza mitjançant una formació que doni eines a aquestes professionals per millorar la seva tasca laboral, i els hi pugui oferir una base per a prosseguir en un futur amb alguna formació reglada. Consta d'una sèrie de sessions presencials sobre diferents temàtiques: nutrició;  mobilitzacions; benestar emocional; úlceres per pressió i sessió de cloenda.

Equip d’Atenció Primària Arbúcies - Sant Hilari  / Projecte ‘Camí cap al canvi: Grup d’Hàbits Saludables’
Promou el canvi d'hàbits mitjançant un programa de 10 sessions de grup per informar i educar sobre els factors nutricionals, psicològics, socials i físics implicats en aquest canvi. L’objectiu és que mitjançant una intervenció interdisciplinària i el suport grupal es generin una millora en la salut física, emocional i mental de les persones participants. Les sessions són setmanals i s’alternen entre els centres d’atenció primària de Sant Hilari i Arbúcies.

Equip d’Atenció Primària Sils - Vidreres - Maçanet de la Selva / Projecte ‘Atenció a la diabetis tipus 2: una proposta grupal i comunitària’
Se centra en les persones amb diabetis tipus 2 —la de major incidència entre la població— i té com a principal objectiu millorar la seva qualitat de vida a partir de la promoció d’hàbits saludables. Mitjançant un programa de 10 sessions en grup, professionals de diferents especialitats difonen de manera didàctica eines i recursos per afavorir un estil de vida saludable.

Equip d’Atenció Primària Sant Feliu de Guíxols / Projecte ‘Mapeja’t’
Creació d’un mapa d’actius en format físic modern que suposi un punt de referència en actius de salut per a la comunitat i els professionals de cada un dels tres centres de l’EAP Sant Feliu de Guíxols. Aquest mapa es pot manipular per adaptar-lo al dinamisme de la comunitat. La versió física s’acompanya de fullets explicatius dels actius marcats (activitats, recursos, serveis...) de forma que la persona que consulti el mapa pugui tenir informació dels actius que li han resultat d’interès d’una forma visual i ràpida.

 

 

IMATGES 1, 2, 3: Sessió del projecte 'Arts en Salut' impulsat per l'EAP Figueres i desenvolupat al museu de l'Empordà

 

 2  3

 

IMATGES 4, 5: Sessió del projecte' Millora dels hàbits i estils de vida de la comunitat Girona Est, impulsat per professionals de l'EAP Montilivi-Vila-roja

 4   5 

PRIMARIA
Divendres, 17 Novembre 2023

Tags: