Ciutadans i professionals sanitaris i socials impulsen un projecte per millorar els estils de vida dels barris de Girona Est

Una de les activitats organitzades va ser El Cafè del Món

Inclou una població de 3.388 habitants, dels barris de Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada i el Grup Sant Daniel

És la mateixa ciutadania que es converteix en agent de salut per sensibilitzar el canvi d’hàbits entre els seus veïns i veïnes

Ciutadans, professionals de l’Equip d’Atenció Primària de Montilivi – Vila-roja (Institut Català de la Salut), de l’Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona i del Centre Cívic Onyar (Ajuntament de Girona) estan duent a terme una iniciativa que té per objectiu millorar els estils de vida de la població de Girona Est, que inclou una població d’uns 3.388 habitants dels barris de Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada i el Grup Sant Daniel.

Els índex d’obesitat de la població adscrita al Centre d’Atenció Primària Vila-roja, CAP de referència de la comunitat de Girona Est, són superiors a la mitjana. Aquest fet està relacionat amb els estils de vida de la comunitat. Hi ha uns determinats factors que influeixen en la salut que no es poden modificar, com l’edat, el gènere, i els genètics. Però n’hi ha d’altres que són modificables, com ara les conductes i estils de vida, i és aquí on es pot fer un major abordatge. L’obesitat és un d’aquests factors de risc modificables que està relacionat amb un increment del risc de patir malalties cardiovasculars.

El projecte parteix d’una estratègia que té en compte els determinants socials de la salut que influeixen en l’estil de vida.  Si millorem aquests determinants socials, podrem obtenir millors resultats en salut i transformacions socials que perdurin en el temps. L’objectiu del projecte és conèixer les opinions, creences i els significats que tenen a veure amb l’obesitat així com barreres i facilitadors per tenir uns hàbits saludables, ser més actius i menys sedentaris, i utilitzar aquests coneixements per impulsar canvis.

Així doncs, tenint en compte  que les situacions de vulnerabilitat social i econòmica poden actuar com a facilitadors de situacions d’obesitat, i després d’anys de treball individual en els quals no s’han aconseguit canvis significatius, des de l’Equip d’Atenció Primària sorgeix la inquietud i la idea de proposar accions diferents a les utilitzades prèviament per promoure el canvi.

El 2018, el projecte “Millorar els hàbits i estils de vida de la comunitat de Girona Est” obté una beca de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques. Es tracta d’un projecte d’Investigació-Acció-Participació (IAP), que consisteix a anar avançant segons vagi marcant el grup al qual va dirigida l’acció. La IAP, un projecte d'intervenció social que persegueix proporcionar a la comunitat mitjans per portar a terme accions que ajudin a resoldre temes definits per la mateixa població.

A partir d’aquesta beca s’inicia el projecte, però aviat apareixen dificultats en el seguiment, per pressió assistencial en un context de pandèmia de COVID-19. A principis de gener de 2022, coincidint amb la davallada de la incidència de casos COVID-19 i amb l’impuls del projecte des de la Direcció d’Atenció Primària de l’ICS Girona, es constitueix el Grup Tècnic per reprendre l’activitat. El Grup Tècnic està format per professionals del CAP Montilivi - Vila-roja, del Centre Cívic Onyar i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Després d’una primera fase de treball es va constituir el Grup Intervenció Acció Participativa (GIAP), és a dir, la unió del Grup Tècnic amb membres de la comunitat de Girona Est. Aquest grup de persones van ser escollides segons uns criteris, amb l’objectiu de tenir un grup heterogeni. Els criteris d’inclusió  al grup eren que fossin persones residents a Girona Est i coneixedores de la zona,  de diferents edats, gènere i nivell cultural, amb capacitat de relacionar-se, de formar-se i de tirar endavant el treball de camp.

Un cop constituït el grup GIAP, es van fer sessions de formació que els mateixos membres van creure necessàries per poder exercir com a agents de salut. Les formacions es van fer d’alimentació i estils de vida saludable, metodologia qualitativa i benestar emocional.

Durant la segona fase del projecte, iniciada el setembre passat, es van dur a terme diferents accions comunitàries, liderades pels membres del grup GIAP. Una de les accions va consistir en la realització de fotos fetes als seus barris de totes aquelles activitats que consideraven que tenien una implicació en els estils de vida, fossin saludables o no, les quals posteriorment van afavorir una anàlisi de situació.

També es va fer una intervenció amb els alumnes de sisè de les dues escoles d’educació infantil i de primària de la zona. Així, dos dels membres del grup GIAP van anar a les escoles i van fer enquestes als alumnes en les quals se’ls preguntava sobre el que mengen a casa, els dies que es feia algun àpat fora del domicili, per l’esmorzar, el nombre d’àpats diaris i per la pràctica esportiva. Aquestes enquestes van permetre fer un debat a l’aula sobre els bons hàbits i una anàlisi de l’estil de vida dels alumnes.

Ja al mes de febrer es va dur a terme un projecte anomenat Cafè del món, en què es va convidar la gent del barri a participar en una activitat durant la qual els participants, 18 persones en total, havien de respondre a una sèrie de preguntes organitzades per temes, totes elles relacionades amb els estils de vida. Eren qüestions com ara “Què entens tu per vida saludable?”, “Què milloraries en el teu dia a dia?”, sobre l’exercici físic i la sensació que es té després de practicar-lo, sobre els àpats diaris, les proporcions i la beguda que s’utilitza per hidratar-se i, finalment, preguntes relacionades amb el descans, el son, el consum de “pantalles” o el fet de despertar-se per menjar a la nit. Per acabar es va fer un berenar saludable i una conversa entre els participants sobre els seus estils de vida.

La informació recollida durant totes les sessions serà  analitzada per una experta, que ajudarà el grup a extreure resultats i conclusions. A partir d’aquestes, serà el grup qui decidirà quins seran els propers passos a seguir per continuar impulsant els bons hàbits i estils de vida als seus barris.

 

Una de les activitats organitzades va ser El Cafè del Món   Dos dels particiànts durant la sessió El Cafè del Món   El panell amb les propostes dels participants al Cafè del Món enganxades.

PRIMARIA
Dijous, 13 Abril 2023

Tags: