El CUAP Güell resol el 95% dels pacients que atenen al centre d’urgències i només ha de derivar al Trueta el 5% restant

Professionlas del CUAP Güell treballant.

En els últims cinc anys, el nombre de derivacions realitzades des de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina de Salt al centre d’urgències d’atenció primària Güell han passat de 629 l’any 2018 a 2.319 aquest 2022

El CUAP Güell ofereix atenció urgent tots els dies de l’any i les 24 hores

Des del 2018, s’han realitzat 323.439 atencions

El Centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) Güell de Girona ha incrementat notablement en els últims anys el nombre de pacients atesos fruit de derivacions directes des dels serveis d'urgència dels hospitals. Aquest fet es produeix quan la patologia del pacient es pot tractar des de la mateixa atenció primària i no requereix una atenció hospitalària. En els últims cinc anys, el nombre de derivacions realitzades des de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i l'Hospital Santa Caterina de Salt han passat de 629 l'any 2018 a 2.319 aquest 2022.

El CUAP Güell ofereix assistència cada dia de l'any i les 24 hores del dia, és a dir, també en horari nocturn i festius, en què els centres d'atenció primària no estan operatius. En ell es resolen problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat. Presta atenció a 177.620 persones de la seva àrea d'influència, corresponent a les àrees bàsiques de salut de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Celrà.

Des del 2018, moment en què el Güell va ampliar l'horari d'atenció a les urgències, s'han realitzat 323.439 atencions. Durant aquest 2022 (dades fins a setembre) s'han fet 60.568 visites (presencials i telefòniques), de les quals pràcticament la meitat s'han produït en festius i caps de setmana (27.013) mentre que la resta són en dies laborables (33.555).

Durant aquests cinc anys de funcionament amb l'horari ampliat, s'ha demostrat que el CUAP té un índex de resolució elevat. Durant el 2022, el 95% de les atencions dutes a terme al centre s'han pogut resoldre satisfactòriament i només ha estat necessari derivar a l'hospital el 4,8% dels pacients.

L'ús d'aquest dispositiu s'ha increment any rere any; tot i això, encara hi ha un important nombre d'usuaris que es desplacen en primera instància a l'hospital per qüestions de menys complexitat, que podrien haver estat ateses a l'atenció primària.

Serveis que ofereix el Güell

L'equip de professionals del CUAP Güell està format per metges i metgesses de família, pediatres –en tram diürn de festiu-, infermers i infermeres, auxiliars d'infermeria i professionals d'atenció a la ciutadania. Tot l'equip té cura de la salut de la ciutadania mentre els seus equips d'atenció primària de referència estan tancats, garantint la continuïtat assistencial. Així, en cap de setmana, festius i de 20 h a 8 h, els professionals del Güell, atenen tant a les consultes, com es desplacen al domicili dels pacients, en cas que sigui necessari.

La cartera de serveis del CUAP Güell inclou l'atenció a les urgències de baixa complexitat, les cures d'infermeria, la continuïtat assistencial del pacient fràgil, pal·liatiu i crònic, atenció a patologia traumàtica lleu quan no hi ha signes de fractura, i atencions urgents a les residències geriàtriques i sociosanitaris, entre d'altres.

Els professionals d'infermeria atenen els pacients amb patologia de baixa complexitat de forma autònoma i també fan cures, sutures, embenatges i a més, administren medicació, ja sigui oral, sublingual, tòpica, nebulitzada o inhalada i parenteral.

Al CUAP Güell tenen capacitat de fer proves per acotar el diagnòstic com ara radiologia urgent (de 8 h a 22 h dies laborables), electrocardiograma, ecografies i altres proves com tests ràpids de virus respiratoris, tests antigènics ràpids Covid-19, PCR de Covid-19, test ràpid d'estreptococ A, tires d'orina, glucèmia capil·lar i determinació de l'estat del tractament anticoagulant oral, si s'escau.

Al CUAP també ofereixen suport vital avançat, és a dir, davant de qualsevol pacient que presenti una situació de risc imminent, fan una valoració per a la detecció precoç i orientació diagnòstica, a més d'estabilitzar el pacient mentre arriba el transport sanitari per traslladar-lo a l'hospital.

Un professsional del CUAP Güell atenent una pacient.   Una infermera del CUAP Güell preparant material.

PRIMARIA
Dimarts, 27 Desembre 2022

Tags: