Disset equips d’atenció primària de l’ICS Girona i l’IAS han incorporat les recomanacions del projecte Essencial a la pràctica diària

Foto de professional parlant amb 2 pacients.

L’EAP Figueres va començar el 2015 a seguir dues de les recomanacions, i el 2016 en va incorporar una tercera, amb molt bons resultats

El projecte Essencial, impulsat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, vol promoure una pràctica clínica que eviti la realització de pràctiques que no aporten valor a la ciutadania i que, en conseqüència, millori la qualitat de l'atenció sanitària. Des de l’any 2015, l’Equip d’Atenció Primària Figueres ha estat posant en pràctica dues de les recomanacions que han posat en evidència una millora en els resultats assistencials. Aquest 2017, setze equips d’atenció primària més de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) s’han apuntat a posar en pràctica el projecte Essencial als seus centres posant en pràctica algunes recomanacions. Tres EAP més, (Anglès, Montilivi i Banyoles) també s’han afegit a la iniciativa, malgrat que encara no han definit les recomanacions que seguiran a la pràctica diària.

 

L’EAP va començar a treballar el 2015 en la recomanació que assenyala que en malalts polimedicats o majors de 65 anys que no rebin tractament amb antiinflamatoris no esteroïdals, la prescripció d’inhibidors de la bomba de protons (IBP) per a la prevenció de patologia gàstrica no aporta valor afegit. El resultat de la posada en pràctica ha estat la disminució en un 3,5% del nombre de pacients amb IBP mal indicats. També es va treballar la recomanació que indica que en el diagnòstic de la bronquiolitis no es recomana fer radiografia de tòrax de manera sistemàtica. Al cap d’un any de l’inici del projecte no hi havia cap infant amb radiografia de tòrax mal indicada.

Un any més tard, el 2016, el mateix EAP va posar en pràctica la recomanació que diu que la determinació del PSA com a cribratge poblacional de càncer de pròstata no s’hauria de realitzar perquè no aporta beneficis en termes de reducció de mortalitat. En un primer moment es va treballar internament amb els professionals de l’equip d’atenció primària i posteriorment es va treballar amb el Servei d’Urologia de l’Hospital de Figueres i amb les responsables del projecte Essencial. Des de l’inici s’ha reduït en un 2% el nombre de pacients amb determinació del PSA mal indicada i actualment està per sota de la mitjana de l’ICS.

Aquest 2017 són setze els EAP de l’ICS a Girona i de l’IAS que s’han afegit a la iniciativa, posant en pràctica aquestes recomanacions:

 

 

Canet de Mar

Medicaments sedants vestibulars per al vertigen posicional paroxístic benigne

Pineda de Mar

Inhibidors de la bomba de protons en malalts polimedicats o majors de 65 anys

Sant Feliu de Guíxols

Inhibidors de la bomba de protons en malalts polimedicats o majors de 65 anys

Medicaments sedants vestibulars per al vertigen posicional paroxístic benigne

Roses

Medicaments sedants vestibulars per al vertigen posicional paroxístic benigne

Antibiòtics en otitis mitjana aguda en infants

Besalú

Antidepressius per a l'episodi depressiu major lleu

Olot

PSA en el cribratge del càncer de pròstata

Sarrià de Ter

Proves d'imatge en lumbàlgia

Mamografia en dones menors de 50 anys i sense risc addicional

Taialà | Girona

Proves d'imatge en lumbàlgia

Mamografia en dones menors de 50 anys i sense risc addicional

Celrà

Proves d'imatge en lumbàlgia

Vitamina D en persones grans en la comunitat

Santa Clara | Girona

Inhibidors de la bomba de protons en malalts polimedicats o majors de 65 anys

Can Gibert del Pla | Girona

Vitamina D en persones grans en la comunitat

Bifosfonats en dones postmenopàusiques amb risc baix de fractures

Antibiòtics en faringitis en adults

Antibiòtics en infeccions del tracte respiratori inferior en adults

Tractament prolongat amb benzodiazepines en persones adultes amb trastorns d'ansietat

Benzodiazepines per l'insomni en gent gran

Broncodilatadors en lactants amb bronquiolitis

Arbúcies - Sant Hilari

AINE en malaltia cardiovascular, renal crònica o insuficiència hepàtica

Tordera

Estatines en població amb risc coronari baix o moderat

Blanes

Inhibidors de la bomba de protons en malalts polimedicats o majors de 65 anys

Salt

Inhibidors de la bomba de protons en malalts polimedicats o majors de 65 anys

Breda - Hostalric

Estatines en població amb risc coronari baix o moderat

 

PRIMARIA
Dimarts, 8 Agost 2017