Duplicats d’històries clíniques, informes o proves mèdiques

Tant als centres d’atenció primària com a l’Hospital Trueta, ha de fer aquesta sol·licitud a la Unitat d’Admissions, on li lliuraran un imprès de sol·licitud que haurà d’omplir. Allà mateix li indicaran quan ha de passar a recollir els duplicats mèdics. Sempre es lliuraran als titulars de la documentació, a menys que hi hagi una autorització signada per aquest per tal que ho reculli una altra persona.

Aquests duplicats seran gratuïts sempre i quan la seva finalitat respongui a rebre assistència a la xarxa pública i s’acrediti amb una petició del metge i s'acrediti amb una peticioó del metge. Si és per una assistència privada o per altres qüestions particulars, els duplicats s'han de pagar segons els preus oficials. 

 

ICSGirona