Activitat Assistencial ICS Girona

L’assistència als nostres pacients és la nostra principal raó de ser. Amb tot, també apostem per la recerca i la docència.

Memòries d'activitat

L’activitat d’un dia (dades 2018)

Hospital

Atenció Primària (visites)

Serveis de suport a l’Atenció Primària

 • Altes: 79
 • Intervencions quirúrgiques majors: 41
 • Urgències: 202
 • Consultes externes: 848
 • Sessions d’hospital de dia: 71
 • Medicina de família: 8.061
 • Pediatria: 1.379
 • Infermeria: 5.650
 • Odontologia: 409
 • Treball social: 163
 • Atenció continuada: 838
 • Visites del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES): 18

 

ICSGirona