Activitat Assistencial ICS Girona

L’assistència als nostres pacients és la nostra principal raó de ser. Amb tot, també apostem per la recerca i la docència.

Memòries d'activitat

L’activitat d’un dia (dades 2019)

Hospital

Atenció Primària (visites)

Serveis de suport a l’Atenció Primària

 • Altes: 82
 • Intervencions quirúrgiques majors: 43
 • Urgències: 211
 • Consultes externes: 900
 • Sessions d’hospital de dia: 69
 • Medicina de família: 7.811
 • Pediatria: 1.314
 • Infermeria: 5.708
 • Odontologia: 413
 • Treball social: 165
 • Atenció continuada: 874
 • Visites del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES): 23

 

ICSGirona