El treball sobre la Toxoplasmosi Congènita impulsat pels pediatres Borja Guarch (Trueta) i Pere Soler (VHIR), premiat per la Societat Catalana de Pediatria

La presentació dels resultats de la Cohort Espanyola de Toxoplasmosi Congènita (REIV-TOXO) va rebre el Premi a la Millor Comunicació Oral de la 28a Reunió Anual de Societat Catalana de Pediatria realitzada a Girona el 14 i 15 de juny. Es tracta d'un treball impulsat pel Dr. Borja Guarch, del Servei de Pediatria de l'Hospital Josep Trueta de Girona i també investigador vinculat a l'IDIGBI, i el Dr. Pere Soler, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i del grup d'Infecció i Immunitat del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

La Cohort Estatal d'Investigació en Toxoplasmosi Congènita (REIV-TOXO) és un projecte que inclou una base de dades estatals de caràcter ambispectiu, que recull els pacients amb toxoplasmosi congènita (TC) confirmada nascuts a Espanya des de l'1 de gener del 2015 fins a l'actualitat. Actualment formen part de la xarxa 122 hospitals de totes les comunitats autònomes d’Espanya.

La Toxoplasmosi Congènita inclou un conjunt de símptomes que presenta un nadó no nat quan està infectat pel paràsit toxoplasma gondii, que pot causar danys als ulls, el sistema nerviós, la pell i l’oïda. La retirada progressiva del cribratge serològic sistemàtic de la toxoplasmosi a l'embaràs a diverses comunitats autònomes inclosa Catalunya— ha impulsat la formació de la Cohort, amb l’objectiu de seguir aportant coneixement sobre l'impacte real de la TC a Espanya i disposar de dades científiques que puguin ajudar en la presa de decisions en matèria de salut pública per a la prevenció i tractament precoç de la infecció.

El treball va incloure 56 pacients (54 gestacions), amb un seguiment mitjà de 24 mesos. Gràcies al cribratge prenatal es van poder detectar el 92,8% dels casos d’infecció, la majoria registrats en el tercer trimestre. Al naixement, el 62,5% dels nadons eren asimptomàtics. El 84% van completar el tractament de la TC, però 14,2% van presentar complicacions posteriors, sobretot oculars. Els nadons que no van rebre tractament prenatal van presentar major risc de presentar simptomatologia al naixement i de complicacions durant el seguiment.

El treball de la Cohort REIV-TOXO reflecteix la capacitat del cribratge prenatal per diagnosticar la TC, iniciar tractament durant l’embaràs i obtenir millors resultats clínics al naixement i durant el seguiment. D’aquesta manera, la Cohort vol posar de manifest la necessitat d’establir un cribratge matern universal.

L'estudi ha estat finançat a través de la donació privada de la família Bescos Manau per promoure la investigació de la toxoplasmosi congènita.

 

ICSGIRONA
Dimecres, 19 Juny 2024

Tags: