Medicina Intensiva

Servei Assistencial

Presentació

Foto del Servei de Medicina IntensivaEl Servei de Medicina Intensiva, també anomenat UCI (unitat de cures intensives), és una unitat d’hospitalització on es concentren els recursos humans i tecnològics, així com els coneixements necessaris per tal d’atendre al pacient crític de forma coordinada i continuada, en una etapa vital caracteritzada per una gravetat real o potencial que posa en perill la vida.

Habitualment, els pacients ingressats a la UCI estan greus o en situació crítica, o en el postoperatori d’intervencions complexes.

Servei Medicina Intensiva Hospital Josep Trueta:

  • Unitat de Cures Intensives Polivalent 18 llits 1ª planta de l’Hospital
  • Unitat de Semicritics Polivalente 4 llits 9 planta de l’Hospital

L’espai que ocupa cada llit s’anomena box, és individual i està dotat de material i aparells tecnològics específics , així com les condicions d'aïllament en cas que fos necessari. L'assistència s´ofereix 24 hores al dia, tots els dies de l´any, gràcies a un equip format per especialistes en Medicina Intensiva, infermeres, auxiliars i personal administratiu. També formen part de l'equip els fisioterapeutes responsables de la rehabilitació dels pacients i psicolegs per al suport emocional. A més, cal una fluida col·laboració amb altres especialitats per aconseguir el nostre objectiu d'oferir una atenció amb la major qualitat possible. Tot això amb la humanització com a base de qualsevol actuació.

Horari de visites i informació clínica

  • Matí: de 7:15h a 7:45h
  • Migdia: de 13 a 14:45h
  • Vespre: de 20 a 21h

En aquesta unitat es permet la visita al mateix temps de dos familiars per pacient. Cal que es posin abans d’entrar una mascareta i una bata verda amb el número corresponent del box del pacient
Durant l’horari del migdia (13 a 14: 45h) es dóna informació diària de la situació clínica del malalt. Durant les tardes, nits o caps de setmana els responsables de l’atenció mèdica seran els metges de guàrdia i la informació podrà ser més curta.

En determinades situacions els familiars poden tenir un horari de visites més ampli i adaptat a cada pacient. Aquesta ampliació forma part del que es denomina humanització de les cures intensives.

Tríptic informatiu de la Unitat de Cures Intensives:

 

Àmbit: 

Hospital