Gestor Covid19

La Regió Sanitària de Girona incorpora 73 gestors COVID als CAP que far el seguiment dels contactes dels casos sospitosos

D’aquests gestors, 49 estan ubicats en centres de l’ICS a Girona on, a més, s’ha format 23 professionals d’atenció a la ciutadania per dur a terme les mateixes tasques i garantir que hi hagi una dotació a tots els centres fent tasques de Gestor COVID

Àmbit: 

ICSGIRONA

Tags: 

Subscribe to RSS - Gestor Covid19