crio-EBUS

El Trueta posa en marxa dues noves tècniques endoscòpiques que permeten reduir temps i millorar els diagnòstics

D’una banda, s’ha adquirit un enteroscopi motoritzat per a la realització d’estudis de budell prim, els quals fins ara s’havien de realitzar en centres de Barcelona

També s’ha iniciat una nova tècnica per fer criobiòpsies guiades per ecobroncoscòpia (crio-EBUS), i s’han obtingut mostres per a biòpsia molt més precises

Àmbit: 

HOSPITAL

Tags: 

Subscribe to RSS - crio-EBUS