El Trueta és el centre de Catalunya més ben valorat pels usuaris en l’atenció ambulatòria

Primer pla del peu d'un nadó prematur

L’Hospital ha estat puntuat globalment amb una nota de 8,41 i ha obtingut un índex de fidelitat del 94,9%

L’Institut Català de la Salut a Girona presenta la seva memòria anual

L’exercici 2014 destaca per un creixement global de l’activitat duta a terme als equips d’atenció primària i a l’Hospital

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta és el centre de Catalunya que ha obtingut una millor valoració dels usuaris en l’atenció especialitzada ambulatòria (que es presta al mateix Hospital i al Centre d’Especialitats Güell), amb una puntuació global de 8,41. El grau de fidelització també és el més elevat i se situa en el 94,9%. Això vol dir que de cada 1.000 persones entrevistades, 949 responen que voldrien tornar a ser atesos en el centre.

Les dades es desprenen dels resultats del Pla d’Enquestes de Satisfacció (PLAENSA) 2014 del Servei Català de la Salut (CatSalut), sobre atenció sanitària especialitzada ambulatòria. L’enquesta conté disset preguntes referents al grau de satisfacció amb el temps d’espera, condicions de les instal·lacions, qualitat de l’assistència sanitària, informació facilitada als pacients, tracte dels professionals, coordinació entre els professionals de medicina de família i els altres especialistes, i seguiment del problema de salut. A més, s’hi afegeix una pregunta referent al grau de satisfacció global i una altra sobre fidelitat.

Aquesta és una de les informacions que destaca la Memòria d’activitat de l’ICS Girona 2014, que ara es publica i que recull l'activitat assistencial desenvolupada en els centres de l'organització. A més de donar a conèixer els projectes estratègics més rellevants, també presenta les notícies més destacades sobre gestió econòmica, innovació i millores assistencials, qualitat, recerca, docència, professionals, ciutadania, responsabilitat social corporativa, presència de l'ICS Girona a la xarxa i nous equipaments.

L’activitat assistencial creix de manera global respecte a l’any anterior

L’exercici 2014 destaca per un creixement global de l’activitat duta a terme als equips d’atenció primària de l’ICS a Girona i a l’Hospital. El Trueta va realitzar un total de 10.215 intervencions quirúrgiques majors, de les quals 4.708 van ser intervencions convencionals programades, xifra que suposa un increment del 7,17% respecte a l’any anterior. És rellevant aquí la millora de l’estada mitjana d’hospitalització que es va situar en 6,7 dies, un 2,58% menys que el 2013. D’altra banda, l’activitat a consultes externes va arribar a les 230.887 visites, un 5,12% més que el 2013. Les 66.241 urgències ateses també van suposar un augment del 2,91% respecte a l’any 2013.

Pel que fa als equips d’atenció primària, van fer un total de 3.957.080 visites de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia i treball social, és a dir, un 2,9% més que l’any anterior. Cal destacar que l’atenció primària de l’ICS a Girona torna a ser una de les que obté millors resultats a Catalunya, tant pel que fa a la resolució de problemes de salut de la població atesa com a l’accessibilitat. A més, presenta una millora important en els indicadors sintètics de qualitat assistencial, qualitat de prescripció farmacèutica i qualitat diagnòstica.

Podeu consultar la Memòria íntegra en versió web o en versió per a dispositius mòbils

portada de la memòria territorial Girona 2014

 

ICSGIRONA
Divendres, 7 Agost 2015