El Servei Català de la Salut millora l'accés de la ciutadania a la seva informació de salut a través de Cat@Salut La Meva Salut

Cat@Salut La Meva Salut (LMS), l’espai digital segur de consulta sobre informació personal de salut generada arran de l'atenció sanitària rebuda en els centres assistencials públics, ha millorat l’accessibilitat i el contingut que posa a l'abast de la ciutadania amb la incorporació d'un accés més àgil. A partir d’ara, a través d’un codi d’usuari i una clau, proporcionats pel CAP de referència de cada usuari, les persones de més de 18 anys que ho vulguin disposaran de la seva informació clínica personal (com ara diagnòstics, informes clínics o resultats de proves i exploracions) en un espai digital accessible en qualsevol lloc i moment, sense que sigui necessari que acumulin informes de cap mena. Aquest nou sistema d’accés s’afegeix a la possibilitat d’accedir-hi per mitjà de certificat digital, operatiu per a tots els ciutadans de totes les regions sanitàries.

A través d’aquest espai, els ciutadans ja poden accedir també a altres serveis com ara el pla de medicació personal vigent, el document de voluntats anticipades presentat en el Registre departamental o la sol·licitud del dia i hora de visita i el canvi de professional per a les àrees bàsiques de salut que gestiona l’Institut Català de la Salut o el Consorci Sanitari de Terrassa. En una segona fase, està previst incorporar-hi altres serveis, per exemple una agenda personalitzada per a cada ciutadà, la possibilitat de declarar-se donant d’òrgans o informació sobre les intervencions quirúrgiques garantides.

Cat@Salut La Meva Salut (LMS), la plataforma impulsada pel Servei Català de la Salut (CatSalut), va iniciar el passat mes de febrer el desplegament del nou sistema d’accés en tots els centres d’atenció primària del territori català i es preveu que la  implantació arribi a totes les regions sanitàries a finals d’aquest any. Aquest pla s’inicia després de la posada en marxa, el passat mes d’octubre, d’una prova pilot d’accés en la qual van participar 33 centres d’atenció primària i que tenia l’objectiu d’avaluar i millorar l’accés de la ciutadania a la seva informació personal de salut de manera senzilla i confidencial. Així doncs, el nou sistema d’accés ja es pot demanar a tots els CAP de les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona, Alt Pirineu, Lleida i Catalunya Central i, a partir d’aquest mes de maig, s’anirà desplegant a la Regió Sanitària Barcelona, concretament començant per les comarques del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord, a més dels 33 centres esmentats.

Des de l’inici de la prova pilot fins a avui, els CAP han tramitat més de 10.000 sol·licituds, fet que ha comportat un augment d’accessos a Cat@Salut La Meva Salut. Cal esmentar que, en aquests moments, l’activitat que majoritàriament es fa un cop s’hi accedeix és la consulta d’informes clínics i del pla de mediació de la recepta electrònica.

El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 preveu la consolidació i impuls de Cat@Salut La Meva Salut (LMS), per tal d’afavorir la participació i la coresponsabilitat  de la ciutadania en la prevenció i cura de la pròpia salut. El CatSalut ha concebut l’espai perquè esdevingui un entorn on els ciutadans interactuïn en línia, a través del seu ordinador o d’altres dispositius mòbils, amb els professionals del sistema sanitari públic i amb el CatSalut per abordar qüestions relacionades amb informacions i prestacions de l’asseguradora pública.

De la mateixa manera, el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 també preveu l’actualització constant de la plataforma amb la incorporació de noves informacions i funcionalitats per tal de posar a l’abast de la ciutadania eines perquè puguin aconseguir aquesta finalitat de tenir cura de la pròpia salut.

ICSGIRONA
Dimecres, 29 Abril 2015