Més de 2.200 professionals de l’ICS assoleixen una nova destinació gràcies al concurs de mobilitat voluntària

El proper dia 1 de maig de 2015 culminarà tot el procés de mobilitat voluntària, que l’Institut Català de la Salut (ICS) ha dut a terme en els darrers mesos i que va ser aprovat per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat el novembre de 2013, amb la incorporació dels professionals sanitaris als nous llocs de destinació escollits. El personal de gestió i serveis ja s’hi va incorporar el passat 1 d’abril. Gràcies a la informatització de tot el procés, les diferents convocatòries s’han resolt en pocs mesos i amb totes les garanties de seguretat i transparència.

Un total de 2.201 professionals han obtingut una nova destinació, el 93% en la primera opció triada. Les places vacants que quedin es cobriran amb professionals inscrits a la borsa de treball de l’ICS. Aquesta borsa té en compte l’expertesa, la formació universitària i de postgrau, l’activitat de recerca, els mèrits i els informes d’avaluació, entre d’altres qüestions. En qualsevol cas, la resolució del concurs no suposa cap disminució de la plantilla estructural de la institució, és a dir, del personal fix més l’interí.

En total, l’ICS Girona va oferir 420 destinacions: 96 de medicina de família, 19 de pediatria, 10 d’odontologia, 129 d’infermeria, 2 de fisioteràpia, 4 de llevadora, 2 de tècnic superior d’anatomia patològica, 4 de tècnic superior de laboratori, 79 de tècnic de cures d’auxiliar d’infermeria, 1 de tècnic superior de funció administrativa, 1 de tècnic de gestió de la funció administrativa, 10 d’administratiu, 48 d’auxiliar administratiu, 11 de zelador i 4 de treball social. Aquestes xifres suposen més d’un 20% del total de la plantilla estructural de l’ICS.

Finalment, a Girona s’han adjudicat un total de 175 destinacions distribuïdes de la manera següent: 31 de medicina de família, 9 de pediatria, 5 d’odontologia, 50 d’infermeria, 2 de fisioteràpia, 35 tècnic de cures d’auxiliar d’infermeria, 1 de tècnic superior de la funció administrativa, 1 de tècnic de gestió de la funció administrativa, 10 d’administratiu, 25 d’auxiliar administratiu, 4 de zelador i 2 de treball social.

Com a pas previ al tancament definitiu del procés, des del dia 31 de març de 2015 està obert el registre de localitat de preferència per als professionals sanitaris en el sistema informàtic de l’ICS. L’eina serveix perquè els professionals amb nomenament de Servei d’Atenció Primària puguin manifestar les seves preferències sobre la  localitat on volen treballar per donar cobertura a possibles vacants existents.

Els resultats d’aquest concurs, que ha inclòs un total de 17 convocatòries per a les diferents categories professionals, permeten consolidar amb nomenaments territorials definitius la majoria de llocs ocupats fins ara per professionals en comissions de servei, reingressos provisionals o en funcions, la qual cosa suposa donar més estabilitat i flexibilitat als equips i, alhora, garantir als usuaris la continuïtat assistencial amb el mateix professional. La majoria dels treballadors que han obtingut una destinació definitiva tenen el màxim nivell de carrera professional, és a dir, disposen d’una llarga experiència professional dins l’organització.

L’1 de maig els professionals sanitaris s’incorporaran al seu nou centre de treball. Uns dies abans es coneixerà quins són els professionals que hauran de cessar per la incorporació del professional titular. Tots ells podran optar a una nova destinació segons el barem obtingut a la borsa de treball.

Els concursos de mobilitat voluntària són procediments que es fan periòdicament en l’àmbit de la funció pública, tot i que per motius conjunturals no se’n convocava cap des de l’any 2007.

ICSGIRONA
Divendres, 10 Abril 2015