La Fundació Avedis Donabedian premia el projecte CIMS com a millor model d’integració assistencial

Recollida del premi al projecte CIMS per la Fundació Avedis Donabedian

El projecte CIMS, d’aliança estratègica entre l’Institut Català de la Salut a Girona i l’Institut d’Assistència Sanitària, ha estat premiat per la Fundació Avedis Donabedian (FAD) com a millor model d’integració assistencial de l’any 2015.  Del projecte CIMS, iniciat a finals de 2012, la Fundació n’ha destacat la capacitat d’implantar un conjunt d’accions de coordinació i d’integració que es tradueixen en una millora de la qualitat assistencial. El Jurat ha distingit per unanimitat la coordinació entre els diversos nivells d’atenció que inclou el projecte CIMS (atenció primària i hospitalària, salut mental i addiccions, atenció sociosanitària i a persones amb dependència social, així com accions de promoció de la salut). 

El lliurament dels premis FAD es va fer ahir al Palau de la Música, en el marc del concert de Cap d’Any de la Sanitat, i el gerent de l’IAS i de l’ICS Girona, Vicenç Martínez Ibáñez, va recollir el Premi Consorci de Salut i Social de Catalunya en nom dels professionals de les dues institucions.

Reconeixement a la millora de la qualitat assistencial

La Fundació és una organització sense afany de lucre, creada l'any 1989, que gestiona l'Institut Universitari Avedis Donabedian-Universitat Autònoma de Barcelona. La seva missió és col·laborar amb els professionals i amb altres institucions públiques i privades, per tal de millorar la qualitat dels serveis sanitaris i socials que reben els ciutadans.

La FAD impulsa el moviment per a la millora de la qualitat de l'atenció sanitària i social seguint les línies establertes per destacats líders en aquest àmbit com el professor Avedis Donabedian —que va desenvolupar durant la dècada de 1960 un model conceptual que continua sent el paradigma dominant per avaluar la qualitat assistencial— i per institucions pioneres arreu del món.

Dins d'aquesta voluntat de millora, des de l'any 1990, la FAD atorga uns premis a la qualitat en sanitat per distingir públicament la feina diària realitzada pels professionals i els centres. Entre aquests guardons, que aquest any celebren la seva vint-i-sisena edició, es troba el Premi Consorci de Salut i Social de Catalunya, a l’excel·lència en qualitat en integració assistencial. Els darrers anys aquest reconeixement ha estat per al Model de gestió integrada de Santiago de Compostel·la (2014), l’Organització Sanitària Integrada Bidasoa (2013), el Consorci Sanitari Públic d’Aljarafe, Sevilla (2012), i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya (2011).

Un projecte en mans dels professionals

El projecte CIMS, que s’emmarca en els objectius del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, va néixer el novembre de 2012 amb l’objectiu de conduir el futur de dues de les institucions sanitàries més importants de la Regió Sanitària Girona. Amb més de dos anys de recorregut, l’anomenat projecte CIMS (Créixer, Innovar i Millorar en Salut, tot utilitzant el Coneixement acumulat, la Implicació de les persones i el Mètode adequat, cercant les Sinergies que siguin necessàries) ha servit per aproximar de forma eficient les dues organitzacions, treballant de manera conjunta, però mantenint la seva independència jurídica.

Aquestes aliances entre ICS Girona i IAS serveixen per integrar els seus serveis, unificant processos i protocols amb la voluntat de millorar l’atenció a la ciutadania de la nostra demarcació. El projecte pren el coneixement i l’experiència dels professionals com a base per a la millora contínua de la tasca assistencial i és per aquest motiu que la seva participació i implicació en la creació del projecte ha estat clau des del primer moment.

Fotografia recollida del premi
Fotografia de grup dels premiats

 

ICSGIRONA
Dimecres, 14 Gener 2015