Tots els centres de l’IAS i de l’ICS Girona comparteixen a partir d’avui el mateix sistema de gestió de la informació clínica

un pacient al control d'arribada

Els professionals de les dues institucions accediran ara a una història clínica electrònica i única del pacient, un pas imprescindible per a la coordinació assistencial en el marc del projecte CIMS

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha activat avui el nou sistema de la gestió de la informació clínica dels pacients a tots els seus centres, tant en l’àmbit de l’atenció especialitzada, com sociosanitària i salut mental. Aquest nou sistema d’informació és el mateix que el de l’ICS Girona i permetrà des d’ara que els professionals d’ambdues institucions puguin accedir de forma segura a la història clínica electrònica i única dels pacients, amb el conjunt de la informació associada a tots els processos diagnòstics i terapèutics de la seva història de salut. Es tracta d’un plataforma única de treball que dóna suport al desenvolupament de la feina dels professionals dels diferents nivells assistencials de l’IAS i entre el personal assistencial de l'IAS i de l’ICS en el marc del Projecte CIMS, d’aliances estratègiques entre les dues organitzacions.

 

Innovació aplicada a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions

La implantació a l’IAS de l’anomenat Projecte Argos, projecte de suport global a les activitats dels professionals sanitaris focalitzat en l’estandardització de processos, inclou la implantació del programari SAP Assistencial per a la informació assistencial clínica i administrativa, i Gacela Care, l’aplicatiu informàtic de les cures d’infermeria integrat amb SAP que es posarà en marxa a finals d’any. Ha estat especialment significativa la innovació en disseny incorporada al Projecte Argos en la seva adaptació a les necessitats d’una xarxa de salut mental.

 

Trasllat de milions de moviments assistencials

Tenir a punt el trasllat de les bases de dades i la informació clínico-assistencial generada per l’IAS en els darrers anys en els antics sistemes d’informació de la institució haurà significat, a tall d’exemple, procedir al trasllat definitiu de més de 2 milions de moviments en el cas de la informació generada per Consultes Externes de l’Hospital Santa Caterina, uns 2 milions d’informacions clíniques dels pacients o 60 mil visites programades. El procés d’implantació, dut a terme al llarg de més de cinc mesos, ha suposat també la formació de més d’un miler de professionals de les diferents línies assistencials que treballen a tota la Regió Sanitària de Girona, ja que el nou sistema afecta tant a l’Hospital Santa Caterina, al Centre Sociosanitari La República, els diferents Serveis de Salut Mental del Parc Hospitalari, i als centres de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions.

El sistema d’informació únic a tot l’IAS i a l’ICS Girona permetrà des d’ara una interacció total de la informació dels pacients, i els professionals sanitaris dels diferents nivells assistencials i entre centres tindran accés immediat a la informació clínica actual i passada del pacient, així com els seus antecedents familiars, observacions clíniques, proves diagnòstiques i imatges digitalitzades, informació sobre al·lèrgies i comentaris sobre la seva evolució, entre altres dades. També s’hi pot accedir a la informació clínica del pacient des del sistema d’informació dels centres d’atenció primària de l’ICS i de l’IAS, l’ECAP.

 

Beneficis per a usuaris i professionals

Un cop el nou sistema estigui a ple rendiment, el ciutadà rebrà un servei molt més àgil ja que se simplifiquen processos tan habituals per a l’usuari com la petició de cita per a l’especialista o l’obtenció de resultats de les proves diagnòstiques. De cares al pacient, el canvi es farà visible per exemple a l’àrea de radiologia de l’Hospital Santa Caterina, on s’hi ha instal·lat un nou lector de targetes sanitàries, que se suma al que hi havia a la zona de consultes externes del centre.

A banda, el sistema es caracteritza per estar personalitzat segons el rol de cadascun dels professionals que hi tenen accés. Així els gestors de l’IAS poden veure a temps real quina és l’ocupació de cadascuna de les plantes o de l’activitat del servei d’urgències, per exemple. D’aquesta manera, es poden prendre decisions de gestió en funció de dades actualitzades al minut. En altres nivells, els facultatius poden consultar la història clínica informatitzada amb les proves diagnòstiques, els medicaments prescrits i anotacions d’altres metges, segons requeriments per al tractament adequat del pacient. En aquesta línia, l’aplicació també avisa el professional quan arriben els resultats de diferents proves. Tota la informació està bolcada en un únic sistema i, per tant, és molt més senzill de manejar.

Així mateix, les infermeres de planta comptaran amb el programa de gestió de cures Gacela i amb d’altres aplicatius pensats exclusivament en la seva tasca com un plànol interactiu dels pacients que tenen hospitalitzats. Tot plegat facilita la feina als professionals, ja que el SAP assistencial permet gestionar la informació dels usuaris d’una forma més ràpida i concisa, garantint al mateix temps, la confidencialitat de les dades ja que la transmissió i custòdia de la informació es fa amb criteris màxims de seguretat.

Aquest projecte convergeix amb la voluntat del Departament de Salut d’avançar en el projecte de la història clínica compartida a tot Catalunya, que permetrà a qualsevol professional sanitari del territori català tenir accés a les dades de tots els ciutadans amb targeta sanitària

ICSGIRONA
Dissabte, 28 Juny 2014