L’Hospital Trueta introdueix una teràpia per al tractament de la insuficiència cardíaca mitjançant un nou dispositiu

Es basa en un aparell similar a un marcapassos que mitjançant l’impuls d’un corrent elèctric modula la contractilitat global del cor

La teràpia va dirigida a pacients amb insuficiència cardíaca que persisteixen amb símptomes i descompensacions clíniques freqüents malgrat rebre un tractament farmacològic de màxims

 

És àmpliament conegut que la insuficiència cardíaca (IC) és un problema de salut pública de primer ordre, amb una prevalença clarament a l’alça i associada a una alta morbimortalitat. És en aquest escenari on les unitats d’Insuficiència Cardíaca i d’Electrofisiologia del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta han començat a introduir durant la primavera una teràpia pionera a Catalunya per a casos seleccionats de malalts simptomàtics amb insuficiència cardíaca i una contractilitat del cor reduïda, malgrat rebre un tractament farmacològic de màxims.

Es tracta de la teràpia de la modulació de la contractilitat cardíaca (coneguda en anglès per les sigles CCM). Es basa en un dispositiu d’una mida semblant a la d’un marcapassos, que s’implanta sota anestèsia local a la zona subcutània del pectoral, i que consta d’un generador i dos elèctrodes d’estimulació. Aquests últims alliberen un impuls d’energia de forma repetitiva al cor, fet que produeix una optimització dels nivells de calci dins la cèl·lula i, com a conseqüència, un augment de la contractilitat de les fibres miocardíaques. La teràpia, aprovada per les diferents agències sanitàries reguladores, ha demostrat una millora en el control dels símptomes i les descompensacions clíniques, en la qualitat de vida dels pacients i una major tolerància als esforços.

El Trueta, el primer hospital català a introduir aquesta teràpia, va implantar el primer dispositiu amb èxit el passat mes d’abril i el plantejament durant 2024 és poder consolidar aquest procediment dins la cartera de serveis de les unitats d’Insuficiència Cardíaca i d’Electrofisiologia. Els pacients seran àmpliament estudiats abans i després de l’implant amb una analítica completa, test de qualitat de vida i prova d’esforç amb consum de gasos, entre d’altres proves, per tal de monitorar la resposta clínica a la teràpia.

 

Unitat d’Insuficiència Cardíaca especialitzada de referència a la demarcació de Girona

L’Hospital Trueta disposa de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca, creada el 2006 i reconeguda el 2018 com a Unitat d’IC Especialitzada per la Societat Espanyola de Cardiologia, cosa que la converteix en l’única de la demarcació amb aquesta acreditació. La Unitat, integrada per facultatius especialistes en cardiologia i medicina interna i infermeria especialitzada en IC, atén una mitjana de 1.000 pacients l’any.

Disposa d’un ampli ventall terapèutic per al tractament de la IC amb fracció d’ejecció reduïda. No obstant això, hi ha pacients que malgrat que prenen un tractament farmacològic de màxims romanen amb una important intolerància als esforços i amb descompensacions clíniques freqüents. Això es tradueix sovint en consultes sanitàries de repetició, amb la penalització que representa per als pacients i per al mateix sistema sanitari. Precisament, teràpies com la modulació de la contractilitat cardíaca es presenten com una alternativa  per alleugerir aquesta situació. 

 

 2 

3  4 5 

FOTO 1 a 4. intervenció per a l'implant del dispositiu per desenvolupar la teràpia de la modulació de la contractilitat cardíaca.

FOTO 5: Consulta posterior a la intervenció per monitorar la resposta clínica a la teràpia. 

 

ICSGIRONA
Dijous, 20 Juny 2024

Tags: