L’Hospital Trueta inicia un estudi per mesurar l’efectivitat de la distracció audiovisual o musical per disminuir l’ansietat postoperatòria amb la col·laboració de Filmin

L’estudi parteix de la hipòtesi que la distracció en el pacient postoperat disminueix l’ansietat postoperatòria i, en conseqüència, el dolor

Filmin ha cedit de forma gratuïta deu llicències d'usuari per accedir a la seva plataforma durant el temps que duri la realització de l’estudi

 

La Comissió de Recuperació Intensificada en Cirurgia de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha iniciat un estudi destinat a mesurar l'efectivitat de la distracció audiovisual o musical per disminuir l'ansietat postoperatòria i afavorir el procés de recuperació dels pacients. Per desenvolupar-lo, el Trueta compta amb la col·laboració de Filmin, que ha cedit de forma gratuïta deu llicències d'usuari per accedir a la seva plataforma durant el temps que duri la realització de l’estudi.

L’estudi parteix de la hipòtesi que la distracció en el pacient postoperat disminueix l'ansietat postoperatòria i, en conseqüència, el dolor, augmentant l'adherència a la recuperació intensificada. El seu camp d'acció és  l'àrea postquirúrgica del Trueta, i més concretament les unitats de Reanimació Postquirúrgica (REA) i de Reanimació Postanestèsia (URPA). Pel que fa a la mostra, es centra en pacients majors d'edat intervinguts de cirurgia hepatobiliopancreàtica, colorectal i toràcica.

Una vegada definits els instruments adients per mesurar l'ansietat postoperatòria, la segona fase de l'estudi consisteix en l'assaig clínic aleatoritzat dels pacients per avaluar si la distracció ajuda a disminuir l'esmentada ansietat. Els pacients es distribueixen en dos grups: un de control i un d’experimental al qual s’aplica la distracció audiovisual o musical posant-los al seu abast els continguts de Filmin. La companyia compta amb més de 15.000 títols al seu catàleg de pel·lícules, sèries i documentals.

La distracció s'inicia a les tres hores després de la intervenció quirúrgica, moment en el qual també s'inicia la sedestació (sustentació total o parcial del cos) i la tolerància oral, a càrrec del personal sanitari encarregat d'atendre els pacients que participin en l'estudi.

Posteriorment, es recullen les valoracions a través d'un qüestionari específic on s'inclouen les dades sociodemogràfiques del pacient, les constants vitals i diferents escales de valoració i que permetran apreciar l'efectivitat de la distracció audiovisual o musical a l'hora de rebaixar l'ansietat postoperatòria, que és un dels principals factors relacionats amb l'aparició de complicacions en la recuperació dels pacients, segons indiquen estudis previs.

Aquesta col·laboració entre Filmin i l’Hospital Trueta s’emmarca en el programa Fem+Trueta, que té per objectiu implicar entitats, empreses i particulars en el projecte assistencial del centre; sensibilitzar la societat de la importància de les seves aportacions altruistes, i obtenir recursos complementaris per millorar encara més la qualitat de l’assistència que oferim als pacients.

El projecte, que es desenvoluparà durant 2024 i 2025, s'alinea amb les iniciatives de la Comissió d'Humanització de l’Hospital Trueta per tal de millora la qualitat assistencial percebuda pels pacients i la seva vivència durant el període d'hospitalització, principalment a les àrees on les visites de familiars estan restringides.

 

 

     

    

ICSGIRONA
Dilluns, 3 Juny 2024

Tags: