La Unitat d’Hospitalització a Domicili del Trueta arriba als 200 pacients atesos en els set primers mesos d’activitat

Els registres acumulats permeten fer un balanç positiu per part dels components de la Unitat, ja que només 13 usuaris van requerir un reingrés durant els 30 dies posteriors

Un 54% dels pacients són dones i un 46% homes, mentre que les patologies vinculades a l’aparell respiratori, com ara la grip o les bronquitis, se situen com les més tractades per part dels professionals de la Unitat

L’experiència acumulada fa que a mitjà termini es plantegi l’opció d’ampliar el servei a més pacients, com ara els procedents de les especialitats quirúrgiques

 

La Unitat d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va atendre 203 pacients durant els primers set mesos de funcionament, i es va registrar una progressió contínua pel que fa a la capacitat de la Unitat d’oferir aquest servei assistencial. Des que es va posar en marxa el 9 d’octubre de 2023, s’ha passat de 10 usuaris atesos durant el primer mes d’activitat als 40 registrats el passat mes d’abril de 2024. Tots aquests pacients han rebut una atenció especialitzada, contínua i de qualitat equiparable a la de l’entorn hospitalari, però en un espai més còmode (tant des del punt de vista físic com psicològic) com és la seva llar. L’estada mitjana fins a rebre l’alta s’ha situat en els 7,2 dies. D’aquesta manera, la posada en marxa de la Unitat ha contribuït a optimitzar els recursos d’espai i assistencials del Trueta.

Els registres acumulats durant els primers set mesos d’activitat permeten fer un balanç positiu per part dels components de la Unitat d’Hospitalització a Domicili del Trueta, integrada per professionals de medicina, infermeria, administració i farmàcia hospitalària, en col·laboració amb altres serveis de l’Hospital. En aquest sentit, dels 203 pacients als quals la Unitat va donar l’alta, només 13 van requerir un reingrés durant els 30 dies posteriors.

“La posada en marxa ha estat molt positiva. Els i les professionals i, sobretot,  els pacients i familiars valoren positivament l’atenció al seu domicili”, comenta la doctora Àngels Gispert, cap del servei d’Urgències del Trueta. També destaca com les diferents especialitats de l’Hospital i de l’atenció primària “han col·laborat en la detecció de pacients i en la continuïtat assistencial”.

D’inici, la Unitat d’Hospitalització a Domicili del Trueta ha disposat de dos equips formats cadascun per un professional de medicina i un d’infermeria els dies laborables; i un de medicina i dos d’infermeria els festius. L’horari de cobertura presencial és de 8.30 h a 20.30 h, i durant la nit la cobertura és via telefònica, assumida pel personal del Servei d’Urgències del centre. Ha ofert aquesta modalitat assistencial a persones procedents, principalment, del servei d’Urgències Generals, així com de Medicina Interna i Malalties Infeccioses i d’Urologia. Un 54% dels pacients han estat dones i un 46% homes, amb una mitjana d’edat que s’ha situat en els 77,8 anys. Ser major d’edat és un dels criteris establerts per la Unitat, juntament amb el de tenir un diagnòstic definit, estabilitat clínica, no requerir proves diagnòstiques o tractaments urgents pels quals s’hagin de desplaçar a l’Hospital, i disposar d’un cuidador principal durant la major part del dia.

“La Unitat pot oferir a domicili un tipus d’atenció i cures com les de pacients hospitalitzats al Trueta. Inclou una valoració d’infermeria i de medicina integral, la realització d’electrocardiograma, analítica i presa de mostres, ecografia clínica, nebulitzacions, antibioteràpia endovenosa, gasometria portàtil o cures complexes, entre altres”, detalla Núria Fuertes, Supervisora d’Infermeria del Servei d’Urgències del Trueta.

Pel que fa a les patologies que han atès els professionals de la Unitat durant els primers set mesos d’activitat, aquelles vinculades a l’aparell respiratori, com ara la grip o les bronquitis, han estat les més habituals, amb més de 60 casos. Tot seguit, se situen les afeccions de l’aparell circulatori i del ronyó i les vies urinàries.

Cal recordar que un altre dels criteris definits quan es va posar en marxa la Unitat és que l’usuari ha d’estar dins l’àrea d’influència del Trueta com a hospital de referència bàsic (àrees bàsiques de salut de Girona, Sarrià, Celrà i Pla de l’Estany) amb una distància màxima del recinte hospitalari de 30 minuts. Per això, quant a la procedència dels pacients tractats, està encapçalada pels de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Banyoles, amb un 23% del total. Tot seguit, s’han situat usuaris del CAP de Montilivi i Vila-roja amb  un 17%, del CAP Dr. Joan Vilaplana amb un 14% i de Can Gibert del Pla amb un 13%.

Ampliació de competències a mitjà termini
L’experiència acumulada durant els primers mesos d’activitat ha permès als professionals de la Unitat d’Hospitalització a Domicili del Trueta plantejar-se nous objectius a mitjà termini, com ara establir circuits assistencials amb les especialitats quirúrgiques i programar una derivació a la Unitat prèvia a l’ingrés per a la intervenció. “També volem ampliar la cartera de serveis amb la incorporació de fisioteràpia a domicili i de professionals de la Unitat de Continuïtat Assistencial. Fonamentalment, el que busquem és ampliar les competències dels professionals de la Unitat per poder assumir pacients més complexos al domicili mateix”, indica Àngels Gispert. 

 

         

 

 

ICSGIRONA
Dimecres, 22 Maig 2024

Tags: