Es constitueix la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques del Trueta per reforçar l’atenció a més de 500 pacients

La formalització de la Unitat permet millorar l’accessibilitat dels pacients als serveis i especialistes que la integren, així com el seu seguiment amb la creació de protocols mèdics i circuits més coordinats

Les malalties autoimmunitàries sistèmiques són afectacions poc freqüents i d’alta complexitat, que poden afectar sistemes vitals (com el renal, el neurològic, el digestiu o el cardiovascular) i que requereixen tractaments complexos
 

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha formalitzat la creació de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques, un tipus de patologies que es caracteritzen perquè el sistema immunitari reacciona contra òrgans i teixits sans del propi cos. Actualment, el Trueta fa un seguiment de més de 500 pacients afectats d'alguna patologia autoimmunitària sistèmica, com el lupus eritematós sistèmic, l’esclerodèrmia, la síndrome de Sjögren, les vasculitis o miopaties. La constitució de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques permetrà oferir una atenció més coordinada i contínua a aquests pacients, i afavorirà la coordinació entre els diferents serveis i professionals implicats en els tractaments.

La complexitat de les patologies autoimmunes sistèmiques fa que aquesta Unitat destaqui per la multidisciplinarietat dels serveis implicats, amb representació de Reumatologia, Nefrologia, Medicina Interna, Neurologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Aparell Digestiu, Oftalmologia, Dermatologia, Laboratori d’Anàlisis Clíniques, Anatomia Patològica o Farmàcia. Durant els darrers tres anys, els seus professionals havien posat en comú casos clínics i compartit la presa de decisions mitjançant un comitè mensual. Tot i això, la voluntat d’oferir una atenció més àmplia i coordinada, de disminuir el risc de complicacions i de millorar la qualitat de vida dels pacients amb una malaltia autoimmune ha impulsat la constitució formal de la Unitat.

Precisament, aquesta voluntat de millorar l’accessibilitat dels pacients als serveis i especialistes i d’atendre qualsevol incidència ha comportat la incorporació recent de professionals  d’infermeria a la Unitat, encarregats d’informar i orientar cada pacient en la malaltia i els tractaments, i d’aprofundir en el control global dels riscos associats, com són afectacions cardiovasculars, l’osteoporosi o les infeccions.

La constitució de la Unitat també suposarà un impuls pel que fa a la creació de protocols mèdics, circuits i processos assistencials comuns per poder millorar l’assistència i el seguiment dels pacients. D’altra banda, es treballarà  per ampliar el suport i l’assistència compartida amb els hospitals comarcals de la demarcació de Girona mitjançant una comunicació fluida i la possibilitat d’organitzar reunions mensuals per tractar casos complexos. Des de la Unitat, també es vetllarà per la implementació de formació reglada vinculada a la patologia autoimmune, amb l’organització de sessions científiques al llarg de l’any.

Les malalties autoimmunitàries sistèmiques

Les malalties autoimmunitàries sistèmiques són afectacions poc freqüents i d’alta complexitat. Poden comportar una gran morbimortalitat per als pacients, afectar sistemes vitals,  com el renal, el neurològic, el digestiu o el cardiovascular i deixar seqüeles per a tota la vida. Els tractaments d’aquestes també són complexos i sovint comporten la immunosupressió del pacient. És, per tant, molt important la detecció precoç, el seguiment estret (per tal de detectar brots o complicacions de les teràpies administrades) i l’abordatge multidisciplinari.

 

    

ICSGIRONA
Dimecres, 8 Maig 2024

Tags: