La Unitat Trànsit de Girona posa en marxa un programa de sessions grupals per fomentar els vincles entre persones trans* i no binàries i el seu entorn familiar

Professional de la Unitat Trànsit Girona durant una consulta. La Unitat la formen un equip multidisciplinari per adaptar-se a les necessitats dels usuaris.
La iniciativa, anomenada Grups Multifamiliars de Trànsit (GFT),  neix amb la voluntat de crear un espai segur on les persones puguin compartir vivències en relació amb el seu trànsit

 

La Unitat Trànsit de Girona oferirà als seus usuaris un nou espai de trobada amb el seu entorn familiar**, amb la finalitat de fomentar vincles i cohesió grupal. Consisteix en un espai segur on les persones trans*/no binàries (NB) podran compartir vivències del seu trànsit social, punts de vista sobre les identitats i sexualitats diverses, creences limitadores envers  el fet de tenir una identitat no normativa, conseqüències de la transició o diferents formes d’expressar la identitat de gènere.

La iniciativa neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats detectades per l’Equip de la Unitat Trànsit de Girona i la demanda dels mateixos usuaris i famílies en seguiment. A la vegada, vol traslladar a la Regió Sanitària Girona els bons resultats que aquests grups multifamiliars han registrat a la demarcació de Barcelona.

Els Grups Multifamiliars de Trànsit (GFT) estaran integrats per persones trans*/NB que es troben en diferents moments vitals personals i del seu trànsit. La finalitat és que, compartint experiències diferents, els participants puguin elaborar estratègies i adquirir eines per gestionar possibles dificultats del seu propi trànsit, siguin individuals (com l’estima del cos) o de l’entorn (fruit del binarisme encara present a la societat). Els grups estaran moderats per la treballadora social i la psicòloga que formen part de l’Equip de la Unitat Trànsit de Girona. També es planteja que hi pugui col·laborar algun professional extern o alguna altra persona que estiguin relacionats amb el col·lectiu trans* i no binari, si pot oferir una aportació valuosa en algun dels temes que s’hi tractin. Cal remarcar la complementarietat i compatibilitat d’aquesta iniciativa amb altres processos de trànsit individual.

La primera de les cinc sessions de què consta el programa tindrà lloc el dimecres 3 d’abril  (de 18 h a 19:30 h) a la Sala Mercè Cullell del Centre d’Especialitats Güell de Girona i s’aniran succeint cada dimecres en el mateix horari i ubicació, fins al 8 de maig.

El funcionament del Grup Multifamiliar s'estructura en dues parts: una primera part de 45 minuts en què només hi seran les persones trans* o no binàries, i una segona part de 45 minuts a la qual s’incorporaran les famílies i persones properes. D’aquesta manera, tothom tindrà un espai per poder aportar les seves vivències i expressar els sentiments. En aquest aspecte, el Grup es planteja com un espai obert perquè nous individus es vagin incorporant durant el seu desenvolupament i surtin aquelles persones que així ho considerin, segons el seu procés i necessitats.

Es preveu que una quinzena de persones participin en la posada d’aquest grup multifamiliar, amb la perspectiva que la seva implantació es consolidi segons el desig de participació dels usuaris de la Unitat. D’inici, el Grup estarà format per majors de 18 anys, tot i que més endavant s'ha plantejat formar dos grups d’edat més, de 13 a 15 anys i de 16 a 18, anys, amb l’objectiu de fer coincidir moments vitals similars que facilitin la creació de vincles.

Unitat Trànsit de Girona
La Unitat Trànsit de Girona va posar-se en marxa el setembre de 2021 amb l’objectiu d’oferir acompanyament a les persones amb identitats de gènere no normatives de la Regió Sanitària Girona. Des de la seva obertura fins a mitjans març de 2024 s’hi han acompanyat 365 persones. La cartera assistencial de la Unitat ofereix acompanyament i atenció a les persones trans* menors i adultes, i al seu entorn familiar. La formen un equip multidisciplinari per adaptar-se a les necessitats dels usuaris, com poden ser tractaments hormonals i sol·licituds de tractaments quirúrgics per part de metgesses i metges prescriptors (facultatius i facultatives de ginecologia, endocrinologia, medicina de família i pediatria); gestions de documentació oficial i conciliacions per part de la treballadora social; valoració i acompanyament per part de psicologia, i seguiment de la salut sexual o reproductiva a càrrec de la llevadora de la Unitat.

L’accés a la Unitat pot ser per derivació directa de professionals de la medicina familiar i comunitària o de pediatres d’atenció primària, com a resposta a la sol·licitud de la persona trans* o dels pares o tutors legals quan aquesta sigui menor d’edat. També es pot realitzar demanant l’accés a la Unitat mitjançant el correu electrònic: transit.girona.ics@gencat.cat.

 

 

*La denominació trans integra la gran diversitat d’identitats i percepcions del gènere: persones transgènere, transsexuals, crossdressers, genderqueers, agènere, no-binàries, fluides, transvestides, i tantes altres. 

** Entenent família en un sentit ampli i autodeterminat per la mateixa persona. Per aquest motiu al ser grups oberts i espai comunitari, la persona pot convidar altres persones significatives en el seu procés de transició.

 

 

FOTO: Una de les professionals de la Unitat Trànsit de Girona durant una consulta. La Unitat la formen un equip multidisciplinari per adaptar-se a les necessitats dels usuaris.

 

      
 

 

 

 

 

ICSGIRONA
Divendres, 22 Març 2024

Tags: