Un de cada tres pacients en tractament pal·liatiu a domicili dona les seves còrnies

De les 30 defuncions en total, 14 complien els requisits per ser donant, i 11 d’aquests han donat el seu consentiment, és a dir, 4 de cada 5 són donants efectius

El primer balanç de la prova pilot realitzada a Palafrugell ha permès comprovar l’eficàcia de la donació en els casos de defuncions a la llar

El projecte té l’objectiu d’incrementar la donació de còrnies i fer possible el dret del pacient a ser donant en qualsevol entorn

 

Fa poc més d’un any des que es va realitzar la primera donació de còrnies d’una pacient en tractament pal·liatiu a domicili, en el marc d’una prova pilot pionera a Catalunya i impulsada a la Regió Sanitària Girona, de la mà de l’equip del Programa d’Atenció Domiciliària i Equip de Suport (PADES) de Palafrugell, gestionat per Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE). El primer balanç del projecte realitzat a l’Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell és positiu i ha permès comprovar l’eficàcia de la donació en aquells casos en què el pacient mor al domicili: el 30% de les defuncions de pacients en seguiment per l’equip PADES de Palafrugell ha acabat en donació. El projecte s’ha desenvolupat en coordinació amb el SSIBE, el Banc de Sang i Teixits (BST), l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i amb la col·laboració de la funerària Mémora Girona.

Durant el primer any d’activitat s’ha produït la mort de 30 persones en tractament pal·liatiu a domicili, de les quals 14 complien requisits per a ser donants. Finalment, 3 van morir a l’hospital i computen com a donant en entorn hospitalari, però el consentiment i tota la gestió prèvia s’havia fet des de l’equip PADES. Dels 11 restants, 8 van ser donants. Els altres 3 van ser negatives familiars. Per tant, de tots els pacients, un 50% han complert els requisits necessaris per a ser donants i finalment, d’aquests, el 80% han fet efectiva la donació, ja sigui a domicili o a l’hospital.

Fins ara, la donació de còrnies només es podia realitzar en un entorn sanitari, però ara gràcies a aquest projecte també és possible fer-la efectiva en els casos de pacients atesos per als equips PADES quan la defunció es produeix al domicili. L’objectiu final és el d’augmentar el nombre de donacions actuals i fer sempre possible el dret de la donació independentment de l’entorn. L'equip de PADES és fonamental a l’hora d’identificar els possibles donants, ja que fa l'enllaç entre l'equip especialitzat de còrnies de l'hospital i els candidats a ser donants. Són aquests professionals de PADES els que s'encarreguen de detectar els possibles donants en fase terminal al domicili, així com d'informar el pacient i/o la família del seu dret a ser donant de còrnies. En cas que s'opti per aquesta via, l'equip PADES ho comunica a l'equip especialitzat de còrnies de l'Hospital de Palamós per iniciar l'engranatge.

L'extracció del teixit corneal és una intervenció de poca complexitat, però la coordinació entre totes les entitats implicades és complexa, raó per la qual fins el moment només s’havia iniciat el pla pilot amb el PADES de SSIBE a Palafrugell. En aquest pla, s'han implicat diferents parts: l’equip especialitzat de còrnies de l’Hospital de Palamós, l’equip de PADES, els tanatopràctics de Mémora Girona, el Banc de Sang i Teixits i l’Hospital Trueta.

El balanç positiu obre la porta a seguir treballant per poder estendre el model progressivament a altres punts del territori. Tal com explica Xavier Arrebola, director adjunt d’infermeria i referent de donació de teixits de SSIBE, “hem demostrat que la donació de còrnies a domicili no només és factible, sinó també una oportunitat. Durant aquest 2024, ens plantegem replicar el model a la resta d’ABS del Baix Empordà i alhora ens oferim per compartir la nostra experiència amb altres ABS o entitats proveïdores que desitgin avançar en la donació de còrnies a domicili”. En aquest sentit, des d’aquest mes de febrer ja s’ha començat a implantar a l’àrea bàsica de Palamós i es preveu que progressivament s’estengui al conjunt de la comarca.

Per la seva banda, la doctora Núria Masnou, coordinadora territorial a Girona de donació i trasplantament d’òrgans i teixits, es mostra satisfeta “de poder treure la donació dels centres hospitalaris i ajudar a que les persones que ho vulguin, independentment del lloc on finalment morin, puguin ser donants de còrnies. És un esforç organitzatiu complex, però que compensa. I els resultats del pilot són bons”. A més, subratlla que l’objectiu final és que progressivament “tota la Regió Sanitària Girona disposi d’aquesta possibilitat”.

La dra. Anna Vilarrodona, directora del Banc de Teixits del BST, també es mostra optimista. “L’experiència ens demostra que la iniciativa és factible i extrapolable a la resta del territori, nosaltres treballem per a poder-ho fer realitat”. La velocitat a la qual s’implementi “dependrà de poder comptar amb tots els elements claus de coordinació necessaris”, afegeix Vilarrodona, en referència al Programa d’Atenció Domiciliària i Equip de Suport PADES, als Equips de coordinació de trasplantaments dels hospitals de Catalunya i a les Funeràries i BST.

“Val la pena fer extensiu l’agraïment a tots els donants i els professionals implicats per la seva dedicació i entusiasme per fer realitat un projecte complex” destaca Vilarrodona, tot posant de relleu la importància de la donació de teixits. “Aquesta és la donació més invisible, però que pot salvar moltes vides: un donant de teixits pot ajudar més de 100 persones; i d’alguns teixits, com les vàlvules i les còrnies, en som deficitaris”, subratlla la responsable. Durant el 2023, la donació de còrnies en el conjunt de Catalunya va beneficiar 3.194 persones, que van rebre aquest teixit ocular.

Qui pot ser donant de còrnies?

Els requisits per a ser donant de còrnies són molt menys restrictius del que es pot pensar. La donació de teixits la pot fer tothom amb el simple fet de compartir la voluntat amb la família i les persones més properes. L’edat límit en aquest moment són 89 anys. Tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia, o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per a un trasplantament. Tampoc haver patit un càncer. Només es rebutgen les donacions de les persones que pateixen malalties hematològiques i de les que tenen serologies positives per hepatitis B, hepatitis C o sida, entre d’altres. Per fer-se donant de còrnies, igual que de qualsevol altre teixit o òrgan, és important parlar-ho amb l’entorn més proper i deixar-ne constància a la meva salut. Arribat el moment, i si es compleixen les condicions, un professional sanitari plantejarà a la família l’opció d’efectuar la donació d’òrgans o teixits al difunt.

L'any 2015 es va iniciar a la Regió Sanitària Girona el desplegament d'un model sectorial en donació d'òrgans i teixits. A partir del 2017, a més de l’Hospital Trueta, es va començar a estendre als hospitals comarcals el programa de donació de còrnies, buscant i aconseguint actualment que cada centre fos autònom en tot el procés, des de la detecció dels possibles donants fins a l'extracció de còrnies. Actualment en formen part els hospitals comarcals de Figueres, Santa Caterina, Palamós, Olot, Blanes i Calella. Durant el 2023 hi van haver 295 persones donants de còrnies a la Regió Sanitària Girona.

 

ICSGIRONA
Dilluns, 11 Març 2024

Tags: