El Trueta i el Santa Caterina creen la Unitat d’Innovació per fomentar la transferència dels coneixements dels seus professionals al sector productiu

La Unitat vetllarà per estimular idees i propostes, donar assessorament i facilitar la formació adient amb l’objectiu de desenvolupar tecnologies o millores assistencials, amb el possible retorn econòmic que aquestes innovacions poden aportar al sistema de salut

També vol ser una porta on es podran dirigir empreses i entitats que tinguin un projecte i cerquin l’expertesa dels professionals del Trueta i del Santa Caterina

 

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i l’Hospital de Santa Caterina de Salt han posat en marxa la nova Unitat d’Innovació, destinada a potenciar les capacitats del centre sanitari i dels professionals que hi treballen com a generadors d’idees de valor i a fomentar la transformació d’aquestes idees en tecnologies o serveis assistencials aplicables al sector productiu. D’aquesta manera, la Unitat vetllarà per estimular propostes, donar assessorament i facilitar la formació d’aquells professionals que les han generades. La iniciativa també treballarà en col·laboració amb altres entitats i empreses vinculades a l’àmbit de la innovació en salut per desenvolupar els projectes, amb el possible retorn econòmic que això pot implicar per al sistema de salut. 

La Unitat d’Innovació del Trueta i del Santa Caterina respon a la voluntat d’afavorir la cultura de la innovació dins dels hospitals i de transferir al teixit productiu els coneixements que acumulen els seus professionals en el dia a dia. Per aconseguir-ho, potenciarà diversos canals directes i en línia per fomentar i recollir propostes, a banda de mantenir una relació continuada amb els diferents serveis assistencials de l’Hospital per vehicular-les. La creació de la Unitat també s’adverteix com una porta oberta on es podran dirigir aquelles empreses o entitats que tinguin un projecte i cerquin algun tipus d’expertesa que pugui sorgir dels professionals del Trueta i del Santa Caterina. Xavier Aldeguer, doctor especialista en aparell digestiu i fetge i amb una extensa trajectòria com a gestor en l’àmbit de la innovació, és el coordinador de la Unitat, de la qual també en foment part Marc Serra, expert en innovació i transferència de coneixement i Creu Salgado, infermera referent de l’IAS.

La importància d’aquesta transferència de coneixements es va posar de manifest especialment durant la pandèmia de la COVID-19, quan va ser necessari desenvolupar una vacuna per disposar d’una estratègia de protecció i prevenció efectiva contra el virus. La capacitat de portar amb rapidesa els coneixements adquirits en l’estudi del virus fins a la producció i comercialització de la vacuna va reflectir l’avantatge que tenien aquells països amb una xarxa de transferència d’innovació i coneixement més consolidada. L’experiència ha orientat polítiques que a Catalunya van quedar reflectides en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, un acord de país subscrit per les universitats, els centres de recerca, les entitats d’estudiants, els sindicats, el teixit empresarial i els grups polítics el maig de 2020, amb l’objectiu de definir les futures polítiques públiques que preparin Catalunya per fer front a situacions com les derivades per la pandèmia.

 

Dins del programa de formació d-HEALTH
La creació de la Unitat també ha propiciat l’accés al programa d-HEALTH, un dels de més prestigi en l’àmbit europeu pel que fa a la formació i l’emprenedoria en salut. Aquest programa és una iniciativa del Biocat, l’entitat que coordina el sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya i, durant 9 mesos, els  professionals escollits treballen en un pla global de desenvolupament dels projectes respectius, des de la consolidació de la idea fins al seu disseny, prototipatge i fins a la recerca de finançament. Des de la Unitat ja s’ha començat el procés de selecció del professional mèdic o d’infermeria del Trueta o del Santa Caterina, que s’incorporarà al programa d-HEALTH.

 

Adscrit a la Xarxa d’Innovació en Salut de les Comarques Gironines
La Unitat va començar a gestar-se el juny de 2023 arran de la creació de la Xarxa d’Innovació en Salut de les Comarques Gironines, integrada per tretze entitats (Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta;  Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa; la Fundació Hospital de Palamós–SSBE; Fundació Hospital de Campdevànol; Corporació de Salut del Maresme i la Selva; l’IDIBGI; l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), l’Institut Català de la Salut (ICS); Fundació Salut Empordà; Clínica de Girona; Clínica Bofill; Albera Salut; i la Universitat de Girona) interessades a donar suport a projectes medicosanitaris i socials de recerca, desenvolupament i innovació. El fet de treballar en xarxa ha permès formar part de la Plataforma Estatal de Dinamització i Innovació de les Capacitats Industrials del Sistema de Salut i la seva transferència efectiva al sector productiu (ITEMAS), que estudia i dona finançament a aquells projectes que compleixen amb els requisits de valor, transferència i comercialització que persegueix la Plataforma. Aquesta participació s’acompanya d’una ajuda de 258.000 euros per al període 2024-2026, destinats a impulsar un programa que fomenti i consolidi la innovació entre les institucions participants.

L’impuls a la Unitat d’Innovació del Trueta i el Santa Caterina, així com la Xarxa d’Innovació en Salut de les Comarques Gironines, posa de manifest el potencial de la demarcació de Girona com a pol destacat dins del teixit industrial i empresarial vinculat a la salut. En aquest context, encaixa amb el plantejament del futur Campus de Salut de Girona com un espai que a les funcions assistencials a la ciutadania s'hi sumin instruments per incentivar projectes d’innovació, recerca i coneixement en salut i que impulsi el dinamisme i creixement a l’economia de la demarcació.

 

Foto: d'esquerra a dreta, Marc Serra, Xavier Aldeguer i Creu Salgado

 

 

ICSGIRONA
Dimarts, 27 Febrer 2024

Tags: