El Trueta ha tramitat més de 1.800 comunicats d’incapacitat temporal per ingrés hospitalari

El projecte promou disminuir la càrrega administrativa de l’atenció primària, des d’on es gestionaven anteriorment aquestes baixes

L’hospital Trueta ha tramitat 1.888 comunicats relacionats amb baixes per l’ingrés des que la Regió Sanitària Girona va començar a desplegar al setembre de 2022 la gestió de les incapacitats temporals (IT) per ingrés des dels propis hospitals i fins a tancament del 2023. D’aquests comunicats, 1.003 corresponen a la primera baixa produïda per l’ingrés i els 885 restants són comunicats de confirmació que es generen de forma automàtica si al cap de 7 dies el pacient encara continua ingressat.

El projecte, impulsat pel Departament de Salut, s’emmarca dins el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària i Comunitària (PEiTAPiC), que treballa amb l’objectiu de reforçar aquesta línia assistencial i desburocratitzar les seves tasques.

La baixa per IT la genera el propi hospital en el moment de l’ingrés, ja sigui de forma urgent com programada, a petició del pacient i a partir de la informació que es recull en aquell moment. D’aquesta manera, s’estalvien desplaçaments dels familiars al centre d’atenció primària per a gestionar-la. Si al cap de 7 dies –comptant des del primer dia que va faltar a la feina- el pacient encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica, el qual té una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar des de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació s’han de tramitar des de l’atenció primària.

L’Hospital Trueta va ser un dels primers centres de la Regió preparats informàticament per gestionar les IT. La mesura beneficia la població en edat laboral i el canvi permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l’atenció primària per gestions d’aquest tipus i millorar l’experiència del pacient i el seu entorn. El 18% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari.

ICSGIRONA
Dilluns, 19 Febrer 2024

Tags: