Professionals de l’ICS Girona i de l’IAS fan formació sobre violència masclista a través de realitat immersiva

formació sobre violència masclista a través de realitat immersiva

Entre els objectius del curs trobem: aprendre a detectar situacions de violència masclista i millorar les habilitats comunicatives en aquestes situacions

Més de tres-cents professionals de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut d’Assistència Sanitària ja han dut a terme una formació, sobre sensibilització, detecció i abordatge de la violència masclista a l’atenció primària, que té la característica que es fa amb realitat immersiva. Les sessions de formació s’estan duent a terme a tots els 29 equips d’atenció primària, l’Equip d’Atenció Primària Penitenciari, l’atenció continuada i urgent, i a l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, durant els mesos de maig i juny.

Aquest curs s’ha impulsat des del convenciment que els professionals de la salut ocupen un lloc clau per a la detecció de les situacions de violència masclista. És per això, que la formació es dirigeix molt especialment als professionals dels equips d’atenció primària, de les línies pediàtriques, dels centres d’urgències d’atenció primària i al servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. La violència masclista és un problema greu que comparteixen dones de qualsevol condició, classe social, edat, cultura i nivell de formació i que comporta coneguts problemes de salut per a les dones que la pateixen.

Les sessions formatives es realitzen a través de realitat immersiva, ja que els assistents visualitzaran un cas de violència masclista amb les ulleres 3D i, posteriorment, faran una posada en comú i anàlisi. També s’està treballant per fer, més endavant, una segona sessió formativa amb una teatralització de tres casos clínics que ajudarà els  professionals sanitaris a reflexionar sobre la detecció, les eines de cribratge i la valoració del risc. La creació de nous entorns d’aprenentatge permetran la participació activa dels professionals a través de la immersió, interacció i observació de diferents situacions de violència masclista.

Durant el curs, les persones que hi participin aprendran a comprendre la violència masclista, a treballar els judicis i les actituds dels professionals i de les dones a qui atenen, a treballar en equip, a millorar les habilitats comunicatives i a saber detectar les situacions de violència masclista i es revisarà la presa de decisions davant de diferents casos de violència masclista.

La violència masclista és actualment un problema de salut pública, tot i que els motius d’aquesta violència masclista són socials i culturals, donat que radiquen en els rols, els estereotips i les identitats que s’han adjudicat a homes i dones, tradicionalment, i que han provocat la superioritat i la relació de poder d’un gènere sobre l’altre. La violència masclista vers les dones es defineix com un fenomen que va més enllà dels casos individuals; és un problema social que reflecteix aquestes relacions de poder històricament desiguals entre homes i dones.

formació sobre violència masclista a través de realitat immersiva formació sobre violència masclista a través de realitat immersiva formació sobre violència masclista a través de realitat immersiva formació sobre violència masclista a través de realitat immersiva formació sobre violència masclista a través de realitat immersiva  formació sobre violència masclista a través de realitat immersiva

ICSGIRONA
Dimarts, 6 Juny 2023