El Trueta comença a fer les baixes per ingrés des del mateix hospital

una professional gestiona una incapacitat temporal a una pacient

El tràmit s’havia de fer fins ara als centres d’atenció primària i progressivament s’estendrà a la resta d’hospitals

L'Hospital Universitari de Girona  ha començat a fer la gestió de les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari des del propi centre, amb l’objectiu de desburocratitzar la gestió de les baixes a l’atenció primària. Així, les persones que ingressin, ja sigui de forma urgent com programada,poden tramitar la baixa facilitant les dades a l’hospital i s’estalvien desplaçaments dels familiars al centre d’atenció primària per gestionar-la. El document també es podrà descarregar des de la Meva Salut un cop tramitat. Des de la setmana passada, i un cop feta l’adaptació tecnològica, els hospitals d’Olot, Trueta i Santa Caterina han començat a tramitar baixes IT per ingrés hospitalari als seus centres. Fins ara, al Trueta s’han generat 7 IT.

 

La mesura beneficia la població en edat laboral i el canvi permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l’atenció primària per gestions d’aquest tipus i millorar l’experiència del pacient i el seu entorn. Actualment, el 18% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari.

La tramitació de l’IT ja s’inicia al mateix hospital, al prescriure l’IT d’acord amb l’ordre d’ingrés. Així, la tramesa d’IT es realitzarà als pacients que estiguin hospitalitzats, tant si han ingressat per urgències, com si tenien programat l’ingrés. També es farà la baixa per IT a aquells pacients que són atesos al Servei d’Urgències i han d’ingressar.

La baixa per IT la genera el propi hospital en el moment de l’ingrés, a partir de la informació que es recull en aquell moment. Si al cap de 7 dies –comptant des del primer dia que va faltar a la feina- el pacient encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica, el qual té una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació s’han de tramitar des de l’atenció primària.

A Catalunya, la gestió de les IT des dels hospitals va començar en forma de pla pilot a principis de febrer a l’Hospital Parc Taulí i paulatinament s’està desplegant a la resta de regions. En el conjunt de Catalunya es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l’atenció primària, segons el volum de població activa que genera un ingrés hospitalari. Actualment a la Tegió Sanitàroa de Girona hi ha tres preparats informàticament per tramitar les IT: l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa; l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina de Salt. La setmana vinent es preveu que els hospitals de Calella i Blanes també tinguin a punt els sistemes d’informació per incorporar la gestió de les baixes IT i que al llarg del mes d’octubre s’hi sumin Figueres, Palamós i Campdevànol.

una professional gestiona una incapacitat temporal a una pacient  una professional gestiona una incapacitat temporal a una pacient

 

ICSGIRONA
Dimecres, 28 Setembre 2022

Tags: