El Laboratori Clínic Territorial de Girona renova el sistema informàtic per millorar la gestió i la seguretat dels pacients

Un tècnic al Laboratori Clínic Territorial

El Sistema informàtic de laboratori (SIL) facilita el suport i l’accés remot a temps real de les urgències d’analítiques de l’Hospital de Campdevànol i del de Santa Caterina, que es fa des del Laboratori del Trueta

Durant aquest darrer any, la pandèmia ha impactat en l’activitat ordinària del Laboratori, que en canvi ha hagut de fer front a noves demandes, com el processament de PCR de les quals ha fet prop de 400.000

El Laboratori Clínic Territorial de Girona (LCTG) ha canviat de SIL, incorporant el MODULAB de l’empresa catalana WERFEN. La implantació d’aquest SIL és fruit  d’un macroprojecte corporatiu que té per finalitat que tots els laboratoris de l’Institut Català de la Salut (ICS), sis en total, treballin amb una única plataforma informàtica.

La primera fase d’aquest projecte des del punt de vista corporatiu va ser l’adjudicació per concurs públic d’aquest SIL el novembre de 2019. En fases consecutives s’havia d’anar implementant progressivament als laboratoris de l’ICS d’arreu de Catalunya, però la pandèmia va obligar a endarrerir les diferents implantacions fins ara, i és el Laboratori de Girona el primer d’arrencar. Seguirà el Laboratori Clínic Territorial de Tarragona i Terres de l’Ebre, el proper mes de juny. Quan el projecte d’implantació del nou SIL corporatiu estigui desplegat del tot ―la previsió és acabar a finals de 2022 amb els laboratoris de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron―, permetrà una activitat analítica en xarxa de tots els laboratoris, amb un seguit d’avantatges associats, com ara l’intercanvi de mostres i de peticions gràcies a la utilització d’una numeració unificada i de codis de contenidors iguals per a tots els laboratoris, intercanvi de resultats, gestió unificada d’activitat, repositori comú per a l’explotació de dades, etc.

La incorporació del SIL ha suposat una renovació en profunditat tant del programari com del maquinari (servidors i equipament informàtic), en què s’ha estat treballant des del mes de juliol passat. Des del punt de vista territorial, el canvi permet millorar la integració dels tres laboratoris que conformen el Laboratori Clínic Territorial (Parc Hospitalari Martí i Julià, Hospital Trueta i Hospital de Campdevànol), que fins ara treballaven amb el mateix sistema informàtic però amb bases de dades independents. Aquesta integració els permetrà treballar amb una base de dades única, de manera que facilita el suport remot i a temps real de l’activitat analítica urgent de Campdevànol i del Santa Caterina des del Laboratori d'Urgències del Trueta, en matèria de control i validació de resultats i imatges.

Això suposa un gran pas endavant donat que permet un seguit de millores en les activitats de gestió de mostres, peticions i contenidors. Justament aquestes permeten fer un salt qualitatiu en seguretat dels pacients ja que es millora en termes de traçabilitat en tots els àmbits, tant hospitalari com d’atenció primària. Fins ara només es podia fer un control sobre les peticions, i ara es podrà realitzar també sobre les mostres. Un dels exemples en la millora de la seguretat és que les peticions van identificades amb una nova numeració, sense marge d’error. Mentre abans les peticions i les mostres s’identificaven amb una numeració de vuit dígits, ara van amb 12: 9 dígits per identificar la petició, més un prefix de 3 dígits que ens indica el contenidor on transporten la mostra.

Un Laboratori, tres entitats

El Laboratori Clínic Territorial de Girona està configurat per tres laboratoris ubicats a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, al Parc Hospitalari de Salt i a l’Hospital de Campdevànol. Aquests laboratoris s’organitzen sota una única direcció i es gestionen coordinadament a través de convenis de col·laboració. El servei realitza activitat per a l’ICS Girona (tant del Trueta, com dels 26 equips d’atenció primària i l'Equip d'Atenció Primària Penitenciari), l’IAS (de l’Hospital de Santa Caterina i dels tres equips d’atenció primària) i, també, per a l’Hospital de Campdevànol i SBS de Ribes de Freser. En un dia qualsevol s’hi realitzen anàlisis a uns 3.000 pacients, amb una mitjana de 7.000 mostres diàries (que suposen unes 29.000 proves processades).

La raó de ser del Laboratori és facilitar informació i serveis de medicina de Laboratori d’alta qualitat, útils per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic, seguiment i tractament de les malalties. Per dur a terme aquesta tasca el Laboratori disposa d’un equip de més de 100 professionals que inclou titulats superiors experts en anàlisis clíniques (bioquímica, immunologia i serologia), genètica, hematologia,  microbiologia, així com especialistes en qualitat, diplomats d’infermeria, tècnics de laboratori i auxiliars administratives. D’aquestes persones, 83 treballen a les instal·lacions del Parc Hospitalari; 6, a l’Hospital de Campdevànol i 15, al Laboratori que es va deixar al Trueta, destinat sobretot a l'anàlisi de proves urgents i de suport a peticions especials i també dotat amb tecnologia de darrera generació. Tots ells treballen coordinadament i generen més de 7 milions de proves l’any.

Per facilitar l’accessibilitat de la població atesa (600.000 habitants) es coordina amb l’assistència primària per dur a terme la presa de mostres a 135 mòduls d’extracció repartits per tota la Regió Sanitària.

En els darrers anys, el Laboratori ha incrementat la carta de serveis ja que s’han  incorporat noves tècniques i determinacions que abans no es podien oferir, com ara les proves de genètica. Això ha permès incrementar l’índex de complexitat del servei que s’ha enfilat més d’un 21%. També hi té a veure la renovació tant dels aparells que s’utilitzen (que es canvien periòdicament per millorar l’eficiència del servei) com dels circuits interns de treball (per fer front a l’increment d’activitat).

L’impacte de la pandèmia al Laboratori

En el darrer any, la tasca del Laboratori s’ha vist plenament impactada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, i és que ha assumit la gran majoria del processament de les mostres PCR generades a la Regió Sanitària Girona. Durant aquests mesos, el servei ha incorporat nova maquinària i més professionals per poder donar resposta a les necessitats de processament de proves PCR, de les quals s’han arribat a processar fins a 4.800 al dia. Fins ara, l’LCTG ha fet 393.248 PCR d’arreu de la Regió Sanitària Girona.  

 

 

 

 

Tècnics al Laboratori Clínic Territorial   Tècnics al Laboratori Clínic Territorial

El Laboratori Clínic Territorial situat al Parc Hospitalari Martí i Julià   Tècnics al Laboratori Clínic Territorial

ICSGIRONA
Divendres, 16 Abril 2021

Tags: