Els centres d’atenció primària de l’ICS Girona i l’IAS es van adaptant a la nova normalitat, que passa per mantenir mesures de seguretat i potenciar l’assistència no presencial

Sanitaris de primària al centre Orpea de Girona

Ja han reobert 33 dels 96 centres de salut que havien tancat per poder concentrar efectius als CAP més grans

Durant la pandèmia s’han fet prop d'un milió de visites, de les quals un 43% telefòniques, un 41% presencials i un 16% telemàtiques

Els professionals dels EAP han fet quasi 64.000 visites de seguiment a pacients amb Covid o sospita de tenir-la i més de 31.500 a usuaris de residències

L’atenció primària de l’Institut Català de la Salut a Girona i de l’Institut d’Assistència Primària va recuperant de manera progressiva l’activitat, malgrat que bona part es continuarà fent de manera no presencial. Els centres s’han adaptat a la nova realitat, i aquesta passa per controlar l’assistència d’usuaris per evitar aglomeracions i garantir el distanciament social. Així mateix, alguns dels centres de salut que s’havien tancat per concentrar l’atenció i els recursos humans als CAP més grans han començat a fer atenció sanitària malgrat que amb restriccions per tal de poder garantir les mesures de seguretat que el moment actual requereix.

Així, des de l’atenció primària es demana als usuaris que abans de desplaçar-se als centres, es posin en contacte amb el seu equip d’atenció primària (mireu el document de més avall on trobareu les vies per poder contactar ). Els professionals sanitaris valoraran el tipus d’atenció necessària en cada situació: si es pot resoldre telefònicament o per eConsulta (per exemple, per donar resultats de proves), o si cal presència física, en que es procediria a donar hora. També es demana als usuaris que arribin al centre just a l’hora de la visita, que portin mascareta quirúrgica, que no vinguin acompanyats a menys que no sigui imprescindible (en el cas de menors, persones amb problemes de mobilitat, demències...) i que facin una bona higiene de mans. També se’ls demana que respectin les recomanacions del centre per garantir la distància de seguretat.

Els centres mantenen circuits diferenciats per tractar els usuaris que presentin clínica respiratòria de la resta, i continuen fent un seguiment telefònic als pacients amb sospita o diagnòstic de Covid que estiguin aïllats. Des de l’11 de maig els centres d’atenció primària han començat a fer proves PCR a la ciutadania que presenti símptomes compatibles amb coronavirus SARS-CoV2, fet que els ha obligat a tenir organitzats els circuits interns i els professionals.

Durant aquests darrers dies, s’ha començat a fer activitat a 33 dels 96 centres que s’havien tancat arran de la pandèmia, principalment consultoris locals. Així, s’ha prioritzat els centres dels municipis on hi ha menys afectació i aquells on es poden garantir les mesures de seguretat. Molts centres han adaptat els horaris i gestionen l’atenció segons les necessitats explicitades pels pacients.

Adjuntem el llistat de centres que estaven tancats, on s’indica els que han recuperat l’activitat. http://www.icsgirona.cat/adjunts/files/tancament%20centres%2022%20MAIG%202020%281%29.pdf

Des de l’atenció primària es potenciarà l’atenció telefònica i la videotrucada amb els pacients, motiu pel qual s’han adquirit 147 mòbils que s’afegiran a 122 que ja es van comprar a principis de la pandèmia. Aquests 269 mòbils els utilitzaran els professionals assistencials dels centres de l’ICS i de l’IAS a la Regió Sanitària de Girona.

L’activitat assistencial feta durant la pandèmia

Fins a dia d’avui l’atenció primària dels l’ICS a Girona i de l’IAS ha realitzat un total de 989.098 visites, de les quals 405.252 han estat presencials, 422.429 telefòniques i 161.417 telemàtiques. D’aquesta activitat, 63.779 visites han estat a pacients amb la Covid 19 o sospita: 59.835 realitzades amb seguiment telefònic, 3.393 seguiments telemàtics i 548 domicilis.

Fins a 94 professionals de l’atenció primària han estat fent assistència als centres residencials, la majoria dels quals de persones de la tercera edat amb una gran vulnerabilitat. En aquests centres, s’han fet un total de 31.684 visites (17.954 de presencials, 7.434 telemàtiques i 6.296 telefòniques). Al 100% de les residències de la Regió Sanitària de Girona ja s’han fet les proves de PCR a totes les persones residents i els professionals, per tal detenir cribrats tots els centres.

Pel que fa a les recollides de mostres per fer PCR de determinació de presència de coronavirus SARS CoV-2, l’equip d’extracció del Güell haurà realitzat avui 12.775 proves, a les quals cal sumar les 907 extraccions realitzades des de l’ 11 de maig als mateixos centres d’atenció primària als ciutadans que presenten símptomes.

 

   Fent PCR en una residència de gent gran de Besalú    Un professional d'un CAP fent una atenció telefònica

ICSGIRONA
Dilluns, 25 Maig 2020

Tags: