Mesures als centres de l'ICS Girona per al control de la infecció pel SARS-CoV-2

marca coronavitus oficial

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per al control de la infecció pel SARS-CoV-2 entre el personal sanitari, grups de risc i població en general, als centres de l’ICS Girona s’han pres aquestes mesures:

A tots els centres:

 • Evitar la circulació de pacients i familiars dins del centre per problemes de salut demorables.

 • Restringir a una persona el nombre d’acompanyants o visites als pacients ingressats.

 • Protegir els professionals amb la finalitat de què puguin treballar, atesa la situació d’excepcionalitat, i poder cobrir l’atenció urgent i no demorables.

 • Substituir per activitat telefònica o telemàtica tot allò que sigui possible.

 • Potenciar el teletreball en aquests professionals en els que sigui possible, donades les característiques de la seva tasca.

Accions que es duen a terme al Trueta:

 • L’activitat quirúrgica de tarda queda anul•lada a partir del dia 16 de març. Les sessions de mati es mantindran per a aquells procediments quirúrgics no demorables.

 • Els professionals que quedin alliberats amb aquesta reorganització donaran suport a les àrees on es necessiti.

A l’atenció primària:

 • En els centres d’atenció primària s’anul•larà també l’activitat demorable i s’organitzaran consultes específiques d’atenció a pacients amb símptomes respiratoris.

 • A partir de dilluns es tancaran un total de 70 Consultoris Locals per tal de poder concentrar els recursos humans als centres més grans.

 

A part, continuen vigents les accions que es van perdre dimarts passat, en relació a la suspensió de:

 • Totes les activitats formatives externes i internes

 • Totes les reunions internes, excepte les necessàries per al correcte tractament i seguiment dels pacients, i els comitès directius i de crisi.  

 • Les pràctiques clíniques d’estudiants.

 • Les visites dels delegats de les empreses farmacèutiques i altres comercials.  

 • Tota l’activitat del voluntariat.

 • Les visites escolars.

Us recordem que podeu trobar tota la informació relacionada amb el Coronavirus SARS-CoV-2 aquí; http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

ICSGIRONA
Divendres, 13 Març 2020

Tags: