Investigadors de l’ICO i l’IDIBGI presenten el primer estudi que avalua la incidència i supervivència del tumors cerebrals no malignes a l’estat espanyol

La revista Cancer Epidemiology acaba de publicar un estudi que, per primera vegada, inclou la incidència i supervivència del tumors no malignes del Sistema Nerviós Central (SNC) a l’estat espanyol. Fins ara, era molt poc freqüent que es portés un registre del nombre de tumors del Sistema Nerviós Central (SNC) no malignes ja que només es comptabilitzaven els malignes. Però aquesta pràctica pot portar a l’error ja que, alguns tumors de baix grau o benignes, poden tornar-se malignes amb el pas del temps.

L’estudi, que inclou les dades del Registre del Càncer de Girona, és el primer que es fa en tot l’estat espanyol i ha estat encapçalat, com a primer autor, per en Rafel Fuentes, metge del Servei de Radioteràpia Oncològica de l’ICO Girona amb la coautoria de Loreto Vilardell i Rafel Marcos-Gragera del Registre de Càncer de Girona, entre d’altres, a través de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Principals conclusions extretes de l’estudi

Per a realitzar aquest estudi es van revisar les dades de tots els casos incidents de tumors de SNC primaris notificats al Registre del Càncer de Girona entre els anys 1994 i 2013. Les principals dades extretes de l’estudi mostren que la taxa crua d’incidència va ser de 16,85 casos per 100.000 habitants-any i la proporció va ser d’un 50,2% malignes i un 49,8% no malignes. Per altra banda els tumors no malign

es van ser més freqüents en les dones, i les histologies més freqüents van ser el meningioma, amb un 28,1% i el glioblastoma amb un 21,7%. Una altra dada important és la supervivència relativa a 5 anys que demostra que es menor en homes, 42,6%, que en dones, 58,3%.

El registre del tumors de SNC a altres països

Els tumors del SNC són un grup molt heterogeni de malalties que comprenen moltes característiques pròpies i que, segons el seu comportament biològic, es divideixen en tres grans grups: tumors benignes, tumors de comportament incert i tumors malignes.

Aquest tipus de tumor té una elevada morbiditat i mortalitat i, per altra banda, a mida que s’han anat descobrint certs marcadors moleculars, s’ha pogut observar que alguns tumors cerebrals de baix grau poden tornar-se malignes amb el temps. Per tant, s’ha convertit en una prioritat la observació del comportament dels tumors anomenats “benignes”.

Seguint una iniciativa del Registre Central de Tumors Cerebrals dels Estats Units (CBTRUS) el registre d’aquest tipus de tumors es va fer obligatori a aquest país l’any 2004. Segons dades del CBTRUS, entre els anys 2009 i 2013 els tumors no malignes representaven el 68% de tots els tumors primaris del SNC a estats Units. Pel que fa a Europa, les directrius de la Xarxa Europea de Registres del Càncer (ENCR) recomana el registre de tots els casos de tumors del SNC independentment del seu comportament.  No obstant, només els Registres del Càncer de Regne Unit i els Països Escandinaus, així com els registres especialitzats en tumors cerebral que hi ha a França i Àustria, són els que segueixen aquesta directriu.

D’aquí la importància d’aquest estudi publicat ja que presenta un ampli, complert i actualitzat anàlisi de les dades d’incidència i supervivència de tumors del SNC primaris, malignes i no malignes, a les comarques gironines obtingudes a través del Registre del Càncer. A més, tal i com destaquen els autors, “és el primer estudi basat en la població a l’estat espanyol que analitza la incidència tumoral i la supervivència de tots els tumors primaris del SNC independentment del seu comportament, i això contribuirà a poder saber la càrrega real dels tumors del SNC a Europa i servirà com a base a futurs anàlisis la qual cosa permetrà la comparació amb les dades d’altres registres”.

Referència bibliogràfica:

Cancer Epidemiol.  doi: 10.1016/j.canep.2017.07.005

Descriptive epidemiology of primary malignant and non-malignant central nervous tumors in Spain: Results from the Girona Cancer Registry (1994-2013).
Fuentes-Raspall R, Solans M, Roca-Barceló A, Vilardell L, Puigdemont M, Del Barco S, Comas R, García-Velasco A, Astudillo A, Carmona-Garcia MC, Marcos-Gragera R

 

Document Adjunt: 

ICSGIRONA
Dijous, 10 Agost 2017