L’any 2017 es diagnosticaran a la demarcació de Girona uns 4.008 casos nous de càncer

Professionals durant la Jornada del CanGir

El risc de desenvolupar un càncer fins als 74 anys és 1 cas per cada 3 homes i 1 de cada 5 dones.

En ambdós sexes, el càncer colorectal és la neoplàsia maligna més freqüent (606 casos, 15% del total).

La probabilitat de sobreviure al càncer a 5 anys pels conjunt de tumors ha millorat en el període 1994-2007, ha estat 53,7% per als homes i 63,5% per a les dones.

Aquest any 2017 es diagnosticaran a la demarcació de Girona uns 4.008 casos nous de càncer. Aquesta és una de les moltes dades que es poden extreure del CanGir que presenta les dades dels anys 2010-2012 amb estimacions de la incidència i mortalitat fins l’any 2017 i una anàlisi de l’evolució d’aquests indicadors epidemiològics des del 1994 i que s’ha presentat avui a la seu territorial del Departament de Salut a Girona amb la presència de:

  • Miquel Carreras, gerent territorial del Catsalut a Girona.
  • Àngel Izquierdo, coordinador de la Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de l’Institut Català d’Oncologia de Girona i del Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut.
  • David Gallardo, director assistencial de l’ICO Girona.

El CanGir és va publicar per primer cop l’any 2005 amb l’objectiu de donar difusió de les dades bàsiques del càncer a la demarcació de Girona, així com a eina per a la planificació, priorització i seguiment de les diferents actuacions adreçades a controlar les malalties oncològiques. CanGir és una publicació de la Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de l’Institut Català d’Oncologia de Girona i del Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut que recull informació i analitza epidemiològicament el càncer a la província de Girona.

Algunes de les dades més destacades per aquest proper 2017 són:

Incidència estimada del càncer a Girona. Segons edat i sexe

Per aquest proper 2017 s’estima que hi haurà 4.008 casos nous de càncer (exceptuant els casos de càncer de pell no melanoma) a la província de Girona: 2.462 (61%) càncers en homes i 1.546 (39%) en dones. L’any 2010 es van diagnosticar 3.512 nous casos (2130 entre els homes i 1382 en dones). L’augment del nombre total de casos es deu, bàsicament, a l’envelliment de la població. 

  • Menys d’un 1% dels tumors seran diagnosticats en edat pediàtrica (0-14 anys).
  • Un 62% de la incidència es donarà en edats superiors als 65 anys i serà més freqüent en homes que en dones.
  • El càncer colorectal serà la neoplàsia maligna més freqüent (606 casos, 15% del total), seguit del càncer de pròstata (476 casos), càncer de mama (438 casos) i pulmó (416 casos).
  • Les tres primeres localitzacions en homes serà: càncer de pròstata (476 casos, 19% del total de nous casos en homes), càncer colorectal (370 casos, 15%) i càncer de pulmó (327 casos, 13%). En dona serà: càncer de mama (430 casos anuals, 28% del total de nous casos en dona), càncer colorectal (236 casos, 15%) i el càncer de pulmó (89 casos, 6%).
  • El risc de desenvolupar un càncer fins als 74 anys és 1 cas per cada 3 homes i 1 de cada 5 dones.

Nombre estimat de casos nous de càncer i freqüència relativa a les 10 localitzacions més freqüents de càncer a Girona per l’any 2017

HOMES

 

 

DONES

 

 

 

N

%

 

N

%

Pròstata

476

19

Mama

430

28

Còlon, recte i anus

370

15

Còlon, recte i anus

236

15

Tràquea, bronquis i pulmó

327

13

Tràquea, bronquis i pulmó

89

6

Bufeta urinària

281

11

Sistema nerviós

81

5

Ronyó i vies urinàries

92

4

Cos uterí

80

5

Llavi, cavitat oral i faringe

91

4

Limfoma No Hodgkinià

59

4

Fetge

80

3

Bufeta urinària

53

3

Limfoma No Hodgkinià

74

3

Tiroides

50

3

Leucèmies

70

3

Leucèmies

49

 3

Estómac

67

3

Estómac

47

3

 

Mortalitat estimada per càncer. Principals localitzacions

En ambdós sexes, el càncer de pulmó serà el de major letalitat amb 306 morts (19% del total de morts per càncer a la demarcació  de Girona), seguit del càncer colorectal amb 236 casos (15% del total) i de bufeta urinària 104 defuncions (7%).

Les 3 primeres localitzacions per sexe i edat seran:

- Home: càncer de pulmó, còlon i pròstata.
- Dona: càncer de mama, còlon i pulmó.

Supervivència per càncer 1994-2007

L’estadística de supervivència, el nombre de pacients diagnosticats de càncer i vius a un determinat temps després del diagnòstic, és un dels indicadors més utilitzats per tal d’estimar l’efecte del tractament sobre la malaltia. L’interval de supervivència es calcula entre la data del diagnòstic i la data de defunció o bé la data de final del seguiment que en el CanGir actual ha estat el 31 de desembre de 2013.

Habitualment els registres poblacionals de càncers calculen l’anomenada supervivència relativa a 5 anys que representa la supervivència a 5 anys després del diagnòstic del càncer. En el cas de Girona, la supervivència relativa a 5 anys pels pacients diagnosticats en el període 2005-2007 ha estat de 53,7% per als homes i del 63,5% per a les dones.

La supervivència del càncer, en el seu conjunt, millora de forma significativa des del 1994 fins l’any 2007. Entre els homes la millora és en global d’un 8,9% i entre les dones d’un 7%. Les localitzacions que mostren una millora més significativa en la supervivència són el càncer de tiroides, limfomes no Hodgkin i leucèmies, pròstata, mama, colorectal, cos i coll uterí, ovari, llengua, esòfag i, discretament, el pulmó.

Podeu consultar el CanGir en format PDF a la web de l’Institut Català d’Oncologia en el següent enllaç

pacients tracatant-se  pacients tracatant-se

 

Document Adjunt: 

ICSGIRONA
Divendres, 3 Febrer 2017